Speciaal onderwijs cluster 3 en 4

Lees wat u voor het passend onderwijs moet uitwisselen met BRON.

Toelating

Een leerling heeft een toelaatbaarheidsverklaring nodig om toegelaten te worden tot een school voor speciaal onderwijs cluster 3 of 4. Alleen voor leerlingen op een residentiële plaats is geen toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Een toelaatbaarheidsverklaring is een beschikking die wordt afgegeven door een samenwerkingsverband. De toelaatbaarheidsverklaring is minimaal 1 schooljaar geldig. De geldigheid eindigt altijd op 31 juli. Op het GTB-overzicht in Mijn BRON vindt u onder 'Bekostigd aantal leerlingen' het nummer van het samenwerkingsverband dat een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven.

Leerling komt van andere school

Heeft de leerling eerder ingeschreven gestaan op een andere school? De leerling kan pas op uw school worden toegelaten als er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven. Is er al eerder een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven, dan blijft deze geldig als de leerling naar een andere school gaat, ook als de nieuwe school onder een ander samenwerkingsverband valt. Alleen als de leerling van het speciaal onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs gaat, is er een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Leerling gaat voor eerst naar school

U hebt 10 weken de tijd om een besluit te nemen of u de leerling op uw school toelaat. U gebruikt de periode van 10 weken om te onderzoeken welke aanpassingen de leerling nodig heeft. In die periode beoordeelt het samenwerkingsverband of er een toelaatbaarheidsverklaring kan worden afgegeven.

Tijdelijke toelating

Is er na de periode van 10 weken nog geen toelaatbaarheidsverklaring? Dan mag u de leerling tijdelijk toelaten zonder toelaatbaarheidsverklaring. U wisselt de leerlinggegevens uit met BRON. De inschrijfdatum is de 1e dag na deze periode van 10 weken.

Wordt de toelaatbaarheidsverklaring afgegeven, dan wisselt u de gegevens van de toelaatbaarheidsverklaring uit met BRON. De inschrijfdatum wijzigt niet.

Wordt er geen toelaatbaarheidsverklaring afgegeven, dan wordt de tijdelijke toelating beëindigd. Op dat moment moet er wel een andere school gevonden zijn voor de leerling. Schrijf de leerling uit met ingang van de dag die volgt op het weigeren van de toelating.

Nieuwe toelaatbaarheidsverklaring nodig

Gaat een leerling over van het speciaal onderwijs (so) cluster 3 of 4 naar het voortgezet onderwijs (vso), dan moet er een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. De nieuwe toelaatbaarheidsverklaring vraagt u aan bij het samenwerkingsverband van het voortgezet onderwijs. De toelaatbaarheidsverklaring is altijd minimaal 1 heel schooljaar geldig, tot en met 31 juli van het schooljaar volgend op toekenning.

Gaat de leerling van het so naar het vso, maar blijft hij op dezelfde school? Dan moet u de leerling eerst uitschrijven op het so en vervolgens weer inschrijven op het vso.

Ondersteuning op een andere school

Geeft uw school extra ondersteuning aan een leerling op een andere school? Dan hoeft u dit niet uit te wisselen met BRON. Hierop is 1 uitzondering: scholen voor leerlingen met epilepsie. Deze scholen schrijven de leerling in en vullen de volgende velden met een '0':

  • Aanduiding niet-Nederlandse Culturele Achtergrond
  • Leerjaar/groep
  • Schoolsoort
  • Soort verblijf
  • Indicatie bekostiging: vul hier de waarde 'Ja'

Daarnaast vult u de volgende velden:

  • Persoonsgegevens
  • Datum inschrijving
  • Vestiging die de ondersteuning verzorgt
  • Begindatum van het arrangement
  • BRIN- en volgnummer van de ontvangende school

Meer informatie over passend onderwijs vindt u op  Link opent externe pagina/onderwerpen/passend-onderwijs">rijksoverheid.nl  Link opent externe pagina.