Nieuwsoverzicht

 • Verzuim registreren in versie 8 niet meer mogelijk vanaf 1 februari

  Softwareleveranciers, Verzuim

  Op 1 februari 2019 gaat versie 10 van de machinekoppeling (M2M) live. Versie 8 is vanaf 1 februari niet meer beschikbaar.

 • Jubileummagazine 10 jaar verzuimregister

  Verzuim

  10 jaar geleden heeft DUO het verzuimregister geopend. Voor deze gelegenheid is een online magazine gemaakt.

 • Resultaten klanttevredenheidsonderzoek

  Studentenadministratie, Leerlingenadministratie

  Onlangs heeft DUO een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd onder onderwijsinstellingen in het po, vo, mbo en ho. De feedback uit dit kto wordt gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

 • DUO op de Nederlandse Onderwijstentoonstelling 2019

  Onderwijsvernieuwing

  Van 22 tot en met 26 januari 2019 vindt de jaarlijkse Nederlandse Onderwijstentoonstelling (NOT) plaats in de Jaarbeurs in Utrecht.

 • Verwerkersverklaring nodig voor toegang administratiekantoor tot Mijn DUO

  Leerlingenadministratie, Studentenadministratie, Bekostiging en subsidies

  Administratiekantoren kunnen voor bekostiging en opleidingen toegang krijgen tot Mijn DUO. DUO heeft hiervoor aanvullend een getekende verwerkersverklaring van het schoolbestuur nodig.

 • Onderhoud BRON van 10 tot en met 14 december 2018

  Leerlingenadministratie

  Van 10 tot en met 14 december 2018 vindt er onderhoud plaats aan het systeem BRON. In deze periode worden er geen berichten verwerkt.

 • Wijziging onderwijsachterstandenbeleid

  Leerlingenadministratie, Bekostiging en subsidies

  De huidige gewichtenregeling komt per 1 augustus 2019 te vervallen. Het ministerie van OCW wil het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid gebruikt het ministerie van OCW de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder in opdracht van het ministerie heeft ontwikkeld.

 • Verwijzing grondslag Ofb oktober incorrect

  Bekostiging en subsidies

  In het Ofb van oktober 2018 staat een verkeerde verwijzing. Dit heeft geen gevolgen voor de bekostiging.

 • Uitwisselen nieuw leerjaar en nieuwe groep

  Leerlingenadministratie

  Vergeet niet voor elke leerling het nieuwe leerjaar en de nieuwe groep uit te wisselen. Dit is onder andere belangrijk voor de jeugdgezondheidszorg (jgz).

 • Controleer uw gegevens voor de 1-oktobertelling

  Bekostiging en subsidies, Leerlingenadministratie

  Voor de bekostiging is het belangrijk dat alle leerlingen correct staan ingeschreven in BRON. Controleer daarom vóór de 1-oktobertelling of alle gegevens zijn uitgewisseld.