In het kort

Vanaf 1 januari 2023 is de vereenvoudiging bekostiging van het primair onderwijs gestart.

De veranderingen vanaf 1 januari 2023

  • De teldatum verandert van 1 oktober naar 1 februari.
  • We stappen over van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging.
  • De budgetten voor personele en materiële bekostiging zijn samengevoegd.
  • Er is geen verschil meer tussen leerlingen jonger dan 8 jaar (onderbouw) en leerlingen van 8 jaar en ouder (bovenbouw).
  • De gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) is vervallen. 
  • De bijzondere bekostiging noemen we vanaf dat moment ‘aanvullende bekostiging' en de aanvullende bekostiging is ‘extra bekostiging’.

Aanvullende bekostiging per onderwijssoort

Een school kan aanvullende bekostiging aanvragen voor:

Basisonderwijs

Speciale scholen voor basisonderwijs

Vso-scholen (cluster 3)

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee