Naar Home

Primair onderwijs

Alle onderwerpen

 • Leerlingenadministratie

  Leerling inschrijven, signalen oplossen en een veilige verbinding regelen.

 • Bekostiging en subsidies

  Bekostiging, bijzondere bekostiging en subsidies aanvragen.

 • Verantwoording

  Assurance-rapport, jaarstukken indienen, jaarrekening in XBRL.

 • Personeel

  Maandopgave geweigerde vacatures, levering personeelsgegevens, GGL-gegevens, onderwijsbevoegdheid bepalen.

 • Stichten en opheffen

  Oprichten, fuseren besturen, fuseren, aanvragen nevenvestiging so en vso, opheffen van een school.

 • Instellingsgegevens

  Wijzigen in BRIN, Mijn BRON wijzigen, rekeningnummer veranderen.

 • Softwareleveranciers

  Programma van eisen en overige informatie voor softwareleveranciers. Voor LAS en voor aanleveren basisgegevens leraren.

 • Wet- en regelgeving

  Regelingen OCW, Officiële bekendmakingen, wetten en regelingen.