In het kort

 Het samenwerkingsverband in het primair onderwijs bestaat uit:

  • de reguliere basisscholen (bo)
  • speciale scholen voor basisonderwijs (sbo) 
  • de scholen voor speciaal onderwijs (so) clusters 3 en 4

Alle vestigingen van (speciale) scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) maken deel uit van een samenwerkingsverband (swv). Het swv is verantwoordelijk voor alle leerlingen op vestigingen van scholen binnen dit verband die extra ondersteuning nodig hebben. Het swv ontvangt hiervoor bekostiging.

De veranderingen vanaf 1 januari 2023:

 
Vanaf 1 januari 2023 is de vereenvoudiging bekostiging van het primair onderwijs gestart:
 
  • De teldatum is veranderd van 1 oktober naar 1 februari. 
  • We zijn overgestapt van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging. 
  • De budgetten voor personele en materiële bekostiging zijn samengevoegd
  • Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in leerlingen jonger dan 8 jaar (onderbouw) en leerlingen van 8 jaar en ouder (bovenbouw).
  • De bijzondere bekostiging noemen we vanaf dat moment ‘aanvullende bekostiging' en de aanvullende bekostiging wordt ‘extra bekostiging’

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee