In het kort

 Vanaf 1 januari 2023 is de vereenvoudiging bekostiging van het primair onderwijs gestart.

  De veranderingen vanaf 1 januari 2023:

  • De teldatum is veranderd van 1 oktober naar 1 februari. 
  • We zijn overgestapt van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging. 
  • De budgetten voor personele en materiële bekostiging zijn samengevoegd
  • Er is geen verschil meer tussen leerlingen jonger dan 8 jaar (onderbouw) en leerlingen van 8 jaar en ouder (bovenbouw).
  • De bijzondere bekostiging noemen we vanaf dat moment ‘aanvullende bekostiging' en de aanvullende bekostiging is ‘extra bekostiging’
  • De groeibekostiging voor sbo, so en vso is vervallen.
  • Voor sbo-scholen zijn de 2%-systematiek en het grensverkeer vervallen.

  De bekostiging voor samenwerkingsverbanden bestaat uit:

  • Lichte ondersteuning
  • Zware ondersteuning
  • Aanvullende bekostiging schoolmaatschappelijk werk (po)

  Meer informatie

  Bekijk ook Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs Link opent externe pagina  van de Rijksoverheid en uitleg en veelgestelde vragen Link opent externe pagina  bij de PO-raad.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee