In het kort

Vanaf 1 januari 2023 gaat de vereenvoudiging bekostiging van het primair onderwijs van start. Ook samenwerkingsverbanden gaan over op deze nieuwe manier van bekostigen.

In het primair onderwijs bestaat het samenwerkingsverband uit:

  • de reguliere basisscholen (bo)
  • speciale scholen voor basisonderwijs (sbo) 
  • de scholen voor speciaal onderwijs (so) clusters 3 en 4

Alle vestigingen van (speciale) scholen voor basisonderwijs en van scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) maken deel uit van een samenwerkingsverband (swv).
Het swv is verantwoordelijk voor alle leerlingen op vestigingen van scholen binnen dit verband die extra ondersteuning nodig hebben. Het swv ontvangt hiervoor bekostiging.

Dit verandert er per 1 januari 2023:

  • De teldatum verandert van 1 oktober naar 1 februari. 
  • We stappen over van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging. 
  • Er zijn geen aparte budgetten meer voor personele en materiële bekostiging.
  • De basisbekostiging bestaat uit een bedrag per leerling en een bedrag per school. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in leerlingen jonger dan 8 jaar en leerlingen van 8 jaar en ouder.
  • De bijzondere bekostiging noemen we vanaf dat moment ‘aanvullende bekostiging'.

Schooljaarbekostiging 2022-2023

Scholen ontvangen van de schooljaarbekostiging 2022-2023, de bekostiging voor 5 maanden (augustus 2022 t/m december 2022). Dit is nog op basis van teldatum 1 oktober 2021.

Kalenderjaarbekostiging 2023

Voor de kalenderjaarbekostiging in 2023 (januari 2023 t/m december 2023) gebruikt DUO de gegevens van teldatum 1 februari 2022. Deze gegevens kon u uiterlijk op 8 april 2022 tot 18.00 uur vastleggen in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD).

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee