Registratie opdc

Als een samenwerkingsverband de diensten gebruikt van een opdc (orthopedagogisch didactisch centrum), dan moet het samenwerkingsverband het opdc in RIO registeren. Na deze registratie kunt u de leerlingen die tijdelijk gebruikmaken van de diensten van een opdc, in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) registreren. 

Een school kan leerlingen die gebruikmaken van de diensten van het opdc alleen in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) registeren als:

  • het opdc in RIO staat geregistreerd staat, en
  • het een instellingscode heeft
  • Na de registratie van het opdc in RIO, ontvangt u van ons de instellingscode van het opdc. Deze instellingscode geeft u door aan de scholen binnen uw samenwerkingsverband.

Registreren in RIO

  • Controleer of het opdc in het ondersteuningsplan is opgenomen.
  • Voeg het ondersteuningsplan bij het formulier.
  • Gebruik het formulier: 
    Registratie orthopedagogisch didactisch centrum po
    Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u opnieuw uploaden.

Wanneer u een digitaal formulier gebruikt, ontvangt u direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw verzoek.

Formulier opsturen

Met een digitaal formulier ontvangt u direct een bevestiging. U kunt ook een formulier opsturen per post of verzenden per e-mail naar briweb@duo.nl.

Orthopedagogisch didactisch centrum (opdc)

Een orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) is een bovenschoolse voorziening en verbonden aan een samenwerkingsverband. Het opdc dat het samenwerkingsverband is aangegaan verzorgt geen onderwijs, maar levert diensten ter ondersteuning van leerlingen op reguliere scholen voor primair of voortgezet onderwijs. 

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee