Inloggen met eHerkenning wordt verplicht

DUO stapt in 2022 over op inloggen met eHerkenning. Voor nieuwe gebruikers wordt eHerkenning verplicht vanaf 1 januari 2022. Begin op tijd met de voorbereidingen. Lees meer

Mijn Helpdesk PO

Voor contact met de Helpdesk DUO Primair Onderwijs, overzicht meldingen, contactgegevens en digitaal archief.

Vanaf januari 2022 moeten nieuwe gebruikers inloggen met eHerkenning. Hiervoor hebt u een machtiging nodig voor de dienst ‘Mijn Helpdesk po’. Dit regelt u bij de leverancier van uw eHerkenningsmiddel. Logt u voor de 1e keer in met eHerkenning? Gebruik dan na het inloggen eenmalig uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Bestaande gebruikers kunnen tot 1 april 2022 gebruik blijven maken van hun gebruikersnaam en wachtwoord.

Mijn DUO

Bijzondere bekostiging aanvragen, bekostiging raadplegen, gegevens RIO registreren en wijzigen.

Vanaf januari 2022 moeten nieuwe gebruikers inloggen met eHerkenning. Hiervoor hebt u een machtiging nodig voor de dienst ‘Mijn DUO voor zakelijke klanten’. Dit regelt u bij de leverancier van uw eHerkenningsmiddel.

Bestaande gebruikers kunnen voorlopig nog inloggen met hun token.

Aanmelden bij Mijn DUO

Als bestuur stelt u een beheerder po en een beheerder bekostiging en opleidingen aan. Deze beheerders worden binnen het bestuur verantwoordelijk voor de autorisatie van andere gebruikers en kennen rollen toe.

Het bestuur meldt de beheerders aan via het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO met eHerkenning (beheerder). Op het formulier vermeldt u de naam van de beheerders. E-mail het formulier naar securityservicedesk@duo.

Rollen en autorisaties voor bekostiging in Mijn DUO

In Mijn DUO zijn taken en diensten verdeeld over verschillende gebruikersrollen. Een beheerder wijst de gebruikersrollen toe aan medewerkers. Hieronder leest u een beschrijving van de gebruikersrollen voor bekostiging in Mijn DUO.

Beheerder bekostiging en opleidingen

Het bestuur stelt de beheerder bekostiging en opleidingen aan. De beheerder bekostiging en opleidingen kent vervolgens de gebruikersrollen en autorisaties toe aan andere medewerkers. Hij heeft zelf geen toegang tot gegevens en kan geen wijzigingen of aanvragen doorgeven.

Medewerker bekostiging

De medewerker bekostiging voert taken uit die te maken hebben met bekostiging, zoals het aanvragen van bekostiging en subsidies of het controleren van bekostigingsgegevens. Deze rol geeft ook toegang tot de volgende nieuwe producten:

  • Overzicht vaststelling tellingen (vanaf april 2022)
  • Dashboard bekostiging (vanaf maart 2022)

Medewerker opleidingen

De medewerker opleidingen voert taken uit die te maken hebben met opleidingen, zoals het bijwerken van het opleidingsaanbod of het uitwisselen van examenresultaten.

Raadpleger zaakdossier

De raadpleger zaakdossier kan lopende aanvragen volgen en afgeronde aanvragen bekijken. Hij kan zelf geen wijzigingen of aanvragen doorgeven.

Rollen en autorisaties voor ROD in Mijn DUO

Beheerder po

De beheerder po kan gebruikersrollen en autorisaties toekennen aan andere medewerkers.

PO-informatiediensten

De medewerker met de rol ‘PO-informatiediensten’ kan de bestanden met de schooladviezen en het niveau vo in ophalen Mijn DUO. De beheerder moet een kenmerk aan deze rol koppelen. Dit kenmerk is het bestuursnummer.

Nieuwe rollen

Door de vernieuwing van ROD komen er nieuwe rollen beschikbaar in Mijn DUO. DUO informeert de beheerder po wanneer het mogelijk is deze rollen aan medewerkers toe te wijzen. Het gaat om de volgende rollen:

  • De rol ‘Medewerker bestuur ROD’ geeft toegang tot het dashboard ROD bevoegd gezag (vanaf februari 2022) en de bestanden met schooladviezen en niveau vo. Het kenmerk bij deze rol is het bestuursnummer.
  • De rol ‘Medewerker schoolleiding ROD’ geeft toegang tot het dasboard ROD school (vanaf februari 2022) en de bestanden met schooladviezen en niveau vo. Het kenmerk bij deze rol is de instellingscode (voorheen BRIN-nummer).
  • De rol ‘Medewerker schooladministratie ROD’ geeft toegang tot het kwaliteitscontrolebestand, het leerlingdossier (vanaf juni 2022) en het formulier handmatige mutatie (vanaf juni 2022). Het kenmerk bij deze rol is de instellingscode (voorheen BRIN-nummer).
Rollen en autorisaties voor RIO in Mijn DUO

Beheerder RIO algemeen en Beheerder RIO Selfservice

Deze beheerdersrollen worden samen met het kenmerk automatisch toegekend aan de beheerder po. 

Met de beheerdersrollen kan de beheerder po gebruikersrollen toewijzen aan zichzelf of een collega. Met de gebruikersrollen kunt u RIO vullen en gegevens in RIO te wijzigen. Kijk in de Kennisbank voor een overzicht van de verschillende gebruikersrollen.

Aan de gebruikersrollen moet een kenmerk worden gekoppeld. Dit kenmerk is de code van bijvoorbeeld het onderwijsbestuur (xxxBxxx) of de onderwijsaanbieder (xxxAxxx).

OSR (Onderwijs serviceregister)

Doorgeven welk LAS u gebruikt, mandaten toekennen voor een veilige verbinding.

Toegang OSR regelen

Om het OSR te kunnen gebruiken, moet het schoolbestuur zich eerst digitaal aanmelden bij Kennisnet Link opent externe pagina . Na aanmelding ontvangt het bestuur een 'overeenkomst OSR' van Kennisnet. Als de overeenkomst OSR is getekend, kan de beheerder in Mijn DUO de rol ‘OSR-toegang’ toekennen. 

De medewerker met de rol ‘OSR-toegang’ in Mijn DUO kan vervolgens inloggen in het Onderwijs Serviceregister (OSR). In het OSR geeft het bestuur toestemming (mandaat) aan de softwareleverancier om een verbinding te verzorgen. Zo kunt u veilig gegevens uitwisselen met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON), de verzuimgegevens in het ROD (voorheen het verzuimregister), RIO en de eindtoetsleveranciers.

XBRL onderwijsportaal

Jaarcijfers aanleveren, meer informatie over XBRL.

Het XBRL Onderwijsportaal wordt vernieuwd en is vanaf 1 maart 2022 weer beschikbaar.

Handleidingen en aanmeldformulieren

Problemen met inloggen

Oplossingen voor inlogproblemen vindt u op de pagina Problemen met inloggen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee