Uitschrijven leerling

Als een leerling uw school verlaat, moet u hem uitschrijven. Ook als een leerling uw school tijdelijk verlaat, moet u de uitschrijfdatum uitwisselen met BRON.

Regels bij uitschrijven

  • Schrijf de leerling pas uit als u zeker weet dat hij naar een andere school gaat.
  • Een inschrijfbewijs van de nieuwe school is vooraf niet nodig.
  • Wissel de uitschrijfdatum binnen 7 dagen uit met BRON.
  • Geef de ouders een uitschrijfbewijs, met daarop persoonsgebonden nummer, naam, voorletters, geboortedatum en geslacht.
  • De uitschrijving en de nieuwe inschrijving moeten op elkaar aansluiten.

Correcte uitschrijfdatum

Twijfelt u over de uitschrijfdatum? Met de uitschrijfhulp ziet u binnen een paar stappen wat de correcte uitschrijfdatum is en wat u moet doen.

Uitschrijving moet aansluiten

  • Verlaat een leerling uw school aan het einde van een schooljaar, dan is de uitschrijfdatum 31 juli. Hij wordt dan per 1 augustus op de nieuwe school ingeschreven.
  • Verlaat een leerling uw school gedurende het schooljaar, dan is de uitschrijfdatum de dag waarop de leerling voor het laatst bij u op school zit. 
  • De nieuwe school moet de inschrijfdatum binnen 1 week schriftelijk aan u doorgeven. Als deze inschrijfdatum niet aansluit doordat er een weekend of vakantieweek tussen zit, moet u de uitschrijfdatum aanpassen. Als de nieuwe school de leerling per maandag inschrijft, dan past u de uitschrijfdatum dus aan naar de voorafgaande zondag.

Nieuwe school niet bekend

Is de leerling langere tijd afwezig op uw school en is er geen inschrijving op een andere school bekend? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar. De leerling kan in overleg met de leerplichtambtenaar worden uitgeschreven. Als uitschrijfdatum hanteert u de laatste schooldag van de leerling en deze wisselt u uit met BRON.

Uitschrijfdatum verandert

Een wijziging in de uitschrijfdatum moet u binnen 2 weken uitwisselen met BRON. Als de periode tussen de inschrijfdatum en uw uitschrijfdatum langer is dan 4 weken, mag u de uitschrijfdatum niet meer aanpassen.

Uitschrijven in groep 8

Schrijft u een leerling in groep 8 uit, omdat hij naar het voortgezet onderwijs (vo) gaat? Wissel dan de eindtoets en het schooladvies uit met BRON.

Inschrijving verwijderen

Het verwijderen van een inschrijving is niet hetzelfde als het uitschrijven van een leerling. U verwijdert alleen een inschrijving uit BRON als u een verkeerde inschrijfdatum heeft geregistreerd of als de leerling nooit onderwijs heeft gevolgd op uw school. Hoe u dit doet, verschilt per LAS. U kunt dit navragen bij uw softwareleverancier.

Geeft uw softwareleverancier aan dat u de inschrijving niet meer kunt verwijderen? In dat geval kan DUO op uw verzoek de inschrijving verwijderen. De contactpersoon of gemachtigde van de school vult hiervoor het formulier Verzoek handmatige verwijdering van een inschrijving in.

Pas als de leerling is verwijderd uit BRON, mag u de leerling verwijderen uit uw LAS.

School opgeheven

Is uw school opgeheven, en heeft u niet alle leerlingen uitgeschreven? Soms is het niet meer mogelijk om gegevens uit te wisselen met BRON voor de opgeheven school. In dat geval kunt u DUO verzoeken de leerlingen voor u uit te schrijven. Dit doet u met het formulier Verzoek handmatige uitschrijving, verwijdering van een inschrijving of ophalen terugkoppelingen door DUO bij opgeheven scholen.