Uitschrijven leerling

Als een leerling uw school verlaat, moet u hem uitschrijven. Ook als een leerling uw school tijdelijk verlaat, moet u de uitschrijfdatum uitwisselen met BRON.

Regels bij uitschrijven

  • Schrijf de leerling pas uit als u zeker weet dat hij naar een andere school gaat. U heeft geen inschrijfbewijs van de nieuwe school nodig. Een toezegging van de ouders dat de leerling op de nieuwe school wordt ingeschreven is voldoende.
  • Wissel de uitschrijfdatum binnen 7 dagen uit met BRON.
  • Geef de ouders een uitschrijfbewijs, met daarop persoonsgebonden nummer, naam, voorletters, geboortedatum en geslacht.
  • De uitschrijving en de nieuwe inschrijving moeten op elkaar aansluiten.
  • De nieuwe school moet de inschrijfdatum binnen 1 week schriftelijk aan u doorgeven.

Uitschrijfdatum registreren

  1. Vul de uitschrijfdatum in bij de leerlinggegevens in uw leerlingadministratiesysteem (LAS).
  2. Wissel de gegevens binnen 7 dagen uit met BRON.
  3. Haal de terugkoppeling van BRON op in uw LAS.
  4. Pas eventueel de gegevens aan en wissel opnieuw uit.

Correcte uitschrijfdatum

Twijfelt u over de uitschrijfdatum? Met de uitschrijfhulp ziet u binnen een paar stappen wat de correcte uitschrijfdatum is en wat u moet doen.

Uitschrijving moet aansluiten

Meestal verlaat een leerling uw school pas aan het einde van het schooljaar. De uitschrijfdatum is dan 31 juli. De leerling wordt per 1 augustus op de nieuwe school ingeschreven.

Schrijft u een leerling in groep 8 uit, omdat hij naar het voortgezet onderwijs gaat? Wissel dan de eindtoets en het schooladvies uit met BRON.

Inschrijving verwijderen

Het verwijderen van een inschrijving is niet hetzelfde als het uitschrijven van een leerling. U verwijdert alleen een inschrijving uit BRON als u een verkeerde inschrijfdatum hebt geregistreerd of als de leerling nooit onderwijs heeft gevolgd op uw school. Hoe u dit doet, verschilt per LAS. U kunt dit navragen bij uw softwareleverancier.

Geeft uw softwareleverancier aan dat u de inschrijving niet meer kunt verwijderen? In dat geval kan DUO op uw verzoek de inschrijving verwijderen. De contactpersoon of gemachtigde van de school vult hiervoor het formulier Verzoek handmatige verwijdering van een inschrijving in.

Pas als de leerling is verwijderd uit BRON, mag u de leerling verwijderen uit uw LAS.