In het kort

Vanaf 1 januari 2023 gaat de vereenvoudiging bekostiging van het primair onderwijs van start. Ook basisscholen gaan over op deze nieuwe manier van bekostigen.

Dit verandert er per 1 januari 2023:

  • De teldatum verandert van 1 oktober naar 1 februari. 
  • We stappen over van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging. 
  • Er zijn geen aparte budgetten meer voor personele en materiële bekostiging. Deze worden samengevoegd. 
  • Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in leerlingen jonger dan 8 jaar (onderbouw) en leerlingen van 8 jaar en ouder (bovenbouw).
  • De gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) wordt afgeschaft. 
  • De bijzondere bekostiging noemen we vanaf dat moment ‘aanvullende bekostiging' en de aanvullende bekostiging wordt 'extra bekostiging'. 

Schooljaarbekostiging 2022-2023

Scholen ontvangen van de schooljaarbekostiging 2022-2023, de bekostiging voor 5 maanden (augustus 2022 t/m december 2022). Dit is nog op basis van teldatum 1 oktober 2021.

Kalenderjaarbekostiging 2023

Voor de kalenderjaarbekostiging in 2023 (januari 2023 t/m december 2023) gebruikt DUO de gegevens van teldatum 1 februari 2022. Deze gegevens kon u uiterlijk op 8 april 2022 tot 18.00 uur vastleggen in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD).

Bijzondere bekostiging

Naast basisbekostiging kunnen scholen ook bijzondere bekostiging ontvangen. Bij Bijzondere bekostiging leest u hier meer over. 

Vanaf 1 januari 2023 verandert de term 'bijzondere bekostiging' in ‘aanvullende bekostiging'.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee