Naar In het kort

Bekostiging basisonderwijs

  1. In het kort
  2. Bekostiging
  3. Overgangsbekostiging

Overgangsbekostiging

Op 1 januari 2023 is de vereenvoudiging bekostiging van het primair onderwijs gestart.

Deze vereenvoudiging is budgetneutraal. Dit betekent dat het totale bedrag voor de bekostiging van het primair onderwijs gelijk blijft. Wel wordt dit bedrag anders verdeeld over de scholen. Dit zijn herverdeeleffecten. Een schoolbestuur kan daardoor een andere hoogte van de bekostiging ontvangen.

Scholen en besturen moeten voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op een andere hoogte van de bekostiging. Daarom is er voor de eerste 3 jaren een overgangsregeling.

Deze regeling geldt niet voor cluster 1 en 2 scholen, rijdende scholen, schipperskinderen en samenwerkingsverbanden.

De verdeling van de bekostiging

In de eerste 3 jaren ontvangen besturen de bekostiging voor een deel via de oude en voor een deel via de nieuwe manier:

Jaren Het deel in % dat een bestuur ontvangt volgens de oude manier van bekostigen Het deel in % dat een bestuur ontvangt volgens de nieuwe manier van bekostigen Het deel in % dat maximaal afwijkt van de afname of toename in bekostiging
1e jaar 2023 75% 25% -1% tot 1%
2e jaar 2024 50% 50% -2% tot 2%
3e jaar 2025 25% 75% -3% tot 3%

Rekenmodel en meer informatie

Met een rekenmodel Link opent externe pagina op de website van Rijksoverheid kunnen scholen het nieuwe basisbedrag per school en per schoolbestuur berekenen. U vindt hier ook een beschrijving van de berekening en hoe de bedragen zijn opgebouwd.

In de beschikkingen van DUO, staat het precieze bedrag dat een schoolbestuur ontvangt.

Nieuwe scholen

Nieuwe scholen die vanaf 1 augustus 2022 of later bekostiging hebben ontvangen, hebben geen recht op overgangsbekostiging.

Fusie en samenvoeging
  • Als een school op 1 augustus 2022 is gefuseerd, dan berekenen we bij de overgebleven school de overgangsbekostiging.
  • Als het gaat om een samenvoeging van scholen op 1 augustus 2023 of later, dan vervalt de overgangsbekostiging vanaf het volgende kalenderjaar. Dit geldt alleen als de fusie ook een samenvoeging is.
Sluiting school of nevenvestiging
  • Als een school op de 1e dag van de maand geen ingeschreven leerlingen heeft of opgeheven is, dan stopt de bekostiging per direct.
  • Als een school op de 2e dag van de maand, of later in die maand geen ingeschreven leerlingen heeft of opgeheven is, dan heeft de school vanaf de eerstvolgende maand geen recht op bekostiging. Hierdoor stopt ook de overgangsbekostiging.
Regelgeving

Kijk voor meer informatie over Overgangsbekostiging in artikel 214 Link opent externe pagina van de Wet op het primair onderwijs en naar de Regeling Link opent externe pagina  overgangsbekostiging vereenvoudiging bekostiging WPO en WEC.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 11 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Terugbelverzoek

Hebt u na 13.00 uur een vraag? Mail dan naar ico@duo.nl en zet bij het onderwerp: terugbelverzoek. Vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer en eventueel instellingscode. We bellen u vandaag of de volgende werkdag terug.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee