Naar Bekostiging en subsidies

Subsidie zij-instroom

Aanvragen kan nog steeds

OCW werkt aan een toekomstbestendige route voor zij-instromers Link opent externe pagina . Tot die tijd blijft de huidige regeling gelden. U kunt de subsidie zij-instroom dus gewoon nog aanvragen. Als de huidige regeling verandert, zullen we dit op tijd melden. Ook komt er dan een overgangsregeling.

U wilt iemand aanstellen en in staat stellen om via de route zij-instroom in het beroep binnen 2 jaar zijn bevoegdheid te halen. U kunt hiervoor een bijdrage in de kosten aanvragen. Nieuw is dat u nu voor de sector mbo ook subsidie kunt aanvragen voor het behalen van een 1e of 2e graads bevoegdheid via de route zij-instroom in het beroep.

De subsidie zij-instroom bedraagt € 20.000,- per zij-instromer. Deze subsidieregeling is met een jaar verlengd tot 1 januari 2023.

Aanvraagtermijn

U kunt tot en met 15 oktober 2022 subsidie aanvragen voor zij-instromers die in 2021 of 2022 beginnen met hun scholing.

U kunt de subsidie pas aanvragen nadat de zij-instromer is begonnen met de scholing. De aanvragen worden vanaf 1 januari 2022 toegekend op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt. De afhandelingstijd na 1 januari 2022 is maximaal 8 weken.

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden om voor de subsidie in aanmerking te komen:

 • U bent het bevoegd gezag van een bekostigde po-, vo-, (v)so- of mbo-instelling in Nederland.
 • U neemt de zij-instromer tijdens het zij-instroomtraject in dienst of u leent de zij-instromer in.
 • Voor het po, vo en (v)so moet de zij-instromer als 'zij-instromer' staan ingeschreven bij de opleiding. Dit geldt ook voor het mbo, als de zij-instromer een eerstegraads of tweedegraadsbevoegdheid gaat halen via de route zij-instroom in het beroep.
 • De zij-instromer staat op het moment van de subsidieaanvraag niet ingeschreven als student aan een lerarenopleiding, en in de 2 jaar daarvoor ook niet. Stond de zij-instromer in die periode wel als student ingeschreven, maar heeft hij zijn diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde niet.

Aanvragen

Als bevoegd gezag vraagt u de subsidie zij-instroom aan via een contactpersoon bij uw instelling. Het formulier Aanvraag subsidie zij-instroom is bedoeld voor zij-instromers die in 2021 of 2022 beginnen met hun scholing. Op het formulier vult u de instellingscode (voorheen BRIN-nummer) in van de school waar de zij-instromer werkzaam is.

Voor een zij-instromer mag voor een 2e keer subsidie worden aangevraagd, maar alleen als het voorgaande traject succesvol is afgerond.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?
 1. De aanvraag wordt geregistreerd op volgorde van binnenkomst. De contactpersoon ontvangt een bevestiging per e-mail.
 2. Zodra de aanvraag is afgehandeld, ontvangt de contactpersoon een brief met daarop de naam van de zij-instromer en een kenmerk. 
 3. Binnen 8 weken na de brief ontvangt uw instelling de financiële beschikking met de beslissing. Dan wordt ook de subsidie uitbetaald.

Hebt u meerdere aanvragen gedaan, dan krijgt u een verzamelbeschikking. Via het kenmerk in de beschikking kan de contactpersoon de naam van de zij-instromer herleiden. Vanwege de privacy vindt u de naam van de zij-instromer alleen terug in de brief en niet op de financiële beschikking.

Subsidie per sector

Voor elke onderwijssector is er een vast bedrag aan subsidie. Na 15 oktober wordt gekeken of het budget van elke sector volledig is benut. Als er budget over is in 1 van de sectoren, dan wordt dit evenredig verdeeld over de sectoren waar aanvragen zijn afgewezen omdat het subsidieplafond is bereikt.

Trainees in Onderwijs

Een deel van het budget voor het vo wordt gereserveerd voor zij-instromers die het verdiepend trainingsprogramma Trainees in Onderwijs Link opent externe pagina  volgen. Voor deze zij-instromers kunt u aanvragen in de periode 1 mei tot en met 30 juni 2022.

Budget voor bèta en techniek in het mbo

Er zijn te weinig docenten voor de technische en bèta-opleidingen in het mbo. Daarom is er binnen het mbo een apart budget gereserveerd voor zij-instromers die opgeleid worden tot techniekdocent.

Het budget is alleen voor zij-instromers die lesgeven aan de mbo-opleidingen op de Lijst technische en bèta-opleidingen in het mbo. Op het aanvraagformulier vult u het crebonummer in van de opleiding waaraan de zij-instromer lesgeeft. Weet u het crebonummer van de opleiding niet? U kunt in de lijst ook zoeken op de naam van de opleiding.

Zij-instromer stopt vroegtijdig of gaat uit dienst

U moet het direct aan DUO melden via zij-instroom@duo.nl als de zij-instromer:

 • uit dienst gaat tijdens het zij-instroomtraject
 • tussentijds stopt met het zij-instroomtraject.

In dat geval moet u het onbestede deel van de subsidie terugbetalen. 

Zij-instromer stapt over naar ander bevoegd bezag

Gaat de zij-instromer uit dienst en zet hij het traject voort in dienst van een ander bevoegd gezag? Dan blijft het oude bevoegd gezag verantwoordelijk voor het nakomen van de subsidieverplichtingen en de verantwoording. Zij hebben immers de subsidie ontvangen.

Wat moet u doen?

 • Het oude bevoegd gezag meldt de overstap aan DUO via zij-instroom@duo.nl.
 • De besturen spreken met elkaar af welke informatie het oude bevoegd gezag nodig heeft om de subsidie te verantwoorden.

Voor de kosten van het nieuwe bevoegd gezag zijn er 2 mogelijkheden:

 • Het nieuwe bevoegd gezag stuurt de facturen voor de kosten van het traject naar het oude bevoegd gezag. Het gaat dan om facturen tot een maximum van het overgebleven subsidiebedrag. Het oude bevoegd gezag betaalt de facturen en verantwoordt deze in de jaarrekening.
 • Het oude bevoegd gezag betaalt de resterende subsidie aan het nieuwe bevoegd gezag. Het nieuwe bevoegd gezag stelt vervolgens de zij-instromer in staat om het zij-instroomtraject af te ronden.

Niet alle subsidie besteed

Als de zij-instromer het zij-instroomtraject met goed gevolg afrondt, kan niet-gebruikte subsidie worden gebruikt voor andere bekostigde activiteiten.

Subsidie zij-instroom verantwoorden

In uw jaarverslag moet u de subsidie zij-instroom verantwoorden. De onbestede subsidie moet u verantwoorden in de jaarrekening van het laatste jaar van besteding. U moet de geschiktheidsverklaring, de scholingsovereenkomst en het bewijs van het bekwaamheidsonderzoek minimaal 4 jaar bewaren.

Vragen

Hebt u vragen?  Stuur een e-mail naar zij-instroom@duo.nl. U kunt ons ook bellen op 050-599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Zij-instroom in het beroep (po en vo) en PDG tijdens corona

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor zij-instromers in het beroep, lerarenopleidingen en scholen die zij-instromers in dienst hebben. Bijvoorbeeld omdat de praktijkonderdelen van de scholing zijn opgeschort of noodgedwongen een andere inhoud krijgen, of omdat de begeleiding vanuit school tijdelijk is komen te vervallen. De meest gestelde vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor zij-instroom vindt u op aanpaklerarentekort.nl Link opent externe pagina .

Regelgeving

Meer informatie over de subsidie zij-instroom vindt u in de 'Regeling subsidie zij-instroom Link opent externe pagina '.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee