Naar Bekostiging en subsidies

Subsidie zij-instroom

U wilt iemand aanstellen en in staat stellen om via de route zij-instroom in het beroep binnen 2 jaar zijn bevoegdheid te halen. U kunt hiervoor een bijdrage in de kosten aanvragen. Nieuw is dat u nu voor de sector mbo ook subsidie kunt aanvragen voor het behalen van een 1e of 2e graads bevoegdheid via de route zij-instroom in het beroep.

De subsidie zij-instroom bedraagt € 20.000,- per zij-instromer. Deze subsidieregeling is met een jaar verlengd tot 1 januari 2023.

Aanvraagtermijn

U kunt tot en met 15 oktober 2021 subsidie aanvragen voor zij-instromers die in 2020 of 2021 beginnen met hun scholing.

U kunt de subsidie pas aanvragen nadat de zij-instromer is begonnen met de scholing. De aanvragen worden vanaf 1 januari 2021 toegekend op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt. De afhandelingstijd na 1 januari 2021 is maximaal 8 weken.

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden om voor de subsidie in aanmerking te komen:

  • U bent het bevoegd gezag van een bekostigde po-, vo-, (v)so- of mbo-instelling in Nederland.
  • U neemt de zij-instromer tijdens het zij-instroomtraject in dienst of u leent de zij-instromer in.
  • Voor het po, vo en (v)so moet de zij-instromer als 'zij-instromer' staan ingeschreven bij de opleiding. Dit geldt ook voor het mbo, als de zij-instromer een eerstegraads of tweedegraadsbevoegdheid gaat halen via de route zij-instroom in het beroep.
  • De zij-instromer staat op het moment van de subsidieaanvraag niet ingeschreven als student aan een lerarenopleiding, en in de 2 jaar daarvoor ook niet. Stond de zij-instromer in die periode wel als student ingeschreven, maar heeft hij zijn diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde niet.

Aanvragen

Als bevoegd gezag vraagt u de subsidie zij-instroom aan via een contactpersoon bij uw instelling. Het formulier Aanvraag subsidie zij-instroom is bedoeld voor zij-instromers die in 2020 of 2021 beginnen met hun scholing. Op het formulier vult u het BRIN-nummer in van de school waar de zij-instromer werkzaam is.

Voor een zij-instromer mag voor een 2e keer subsidie worden aangevraagd, maar alleen als het voorgaande traject succesvol is afgerond.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?
  1. De aanvraag wordt geregistreerd op volgorde van binnenkomst. De contactpersoon ontvangt een bevestiging per e-mail.
  2. Zodra de aanvraag is afgehandeld, ontvangt de contactpersoon een brief met daarop de naam van de zij-instromer en een kenmerk. 
  3. Binnen 8 weken na de brief ontvangt uw instelling de financiële beschikking met de beslissing. Dan wordt ook de subsidie uitbetaald.

Hebt u meerdere aanvragen gedaan, dan krijgt u een verzamelbeschikking. Via het kenmerk in de beschikking kan de contactpersoon de naam van de zij-instromer herleiden. Vanwege de privacy vindt u de naam van de zij-instromer alleen terug in de brief en niet op de financiële beschikking.

Subsidie per sector

Voor elke onderwijssector is er een vast bedrag aan subsidie. Na 15 oktober wordt gekeken of het budget van elke sector volledig is benut. Als er budget over is in 1 van de sectoren, dan wordt dit evenredig verdeeld over de sectoren waar aanvragen zijn afgewezen omdat het subsidieplafond is bereikt.

Trainees in Onderwijs

Een deel van het budget voor het vo wordt gereserveerd voor zij-instromers die het verdiepend trainingsprogramma Trainees in Onderwijs Link opent externe pagina  volgen. Voor deze zij-instromers kunt u aanvragen in de periode 1 mei tot en met 30 juni 2021.

Budget voor bèta en techniek in het mbo

Er zijn te weinig docenten voor de technische en bèta-opleidingen in het mbo. Daarom is er binnen het mbo een apart budget gereserveerd voor zij-instromers die opgeleid worden tot techniekdocent.

Het budget is alleen voor zij-instromers die lesgeven aan de mbo-opleidingen op de Lijst technische en bèta-opleidingen in het mbo. Op het aanvraagformulier vult u het crebonummer in van de opleiding waaraan de zij-instromer lesgeeft. Weet u het crebonummer van de opleiding niet? U kunt in de lijst ook zoeken op de naam van de opleiding.

Zij-instromer stopt vroegtijdig of gaat uit dienst

U moet het direct aan DUO melden via zij-instroom@duo.nl als de zij-instromer:

  • uit dienst gaat tijdens het zij-instroomtraject
  • tussentijds stopt met het zij-instroomtraject.

In dat geval moet u het onbestede deel van de subsidie terugbetalen. 

Niet alle subsidie besteed

Als de zij-instromer het zij-instroomtraject met goed gevolg afrondt, kan niet-gebruikte subsidie worden gebruikt voor andere bekostigde activiteiten.

Subsidie zij-instroom verantwoorden

In uw jaarverslag moet u de subsidie zij-instroom verantwoorden. De onbestede subsidie moet u verantwoorden in de jaarrekening van het laatste jaar van besteding. U moet de geschiktheidsverklaring, de scholingsovereenkomst en het bewijs van het bekwaamheidsonderzoek minimaal 4 jaar bewaren.

Vragen

Hebt u vragen?  Stuur een e-mail naar zij-instroom@duo.nl. U kunt ons ook bellen op 050-599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Zij-instroom in het beroep (po en vo) en PDG tijdens corona

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor zij-instromers in het beroep, lerarenopleidingen en scholen die zij-instromers in dienst hebben. Bijvoorbeeld omdat de praktijkonderdelen van de scholing zijn opgeschort of noodgedwongen een andere inhoud krijgen, of omdat de begeleiding vanuit school tijdelijk is komen te vervallen. De meest gestelde vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor zij-instroom vindt u op aanpaklerarentekort.nl Link opent externe pagina .

Regelgeving

Meer informatie over de subsidie zij-instroom vindt u in de 'Regeling subsidie zij-instroom Link opent externe pagina '.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee