Naar Home

Voortgezet onderwijs

Alle onderwerpen

 • Leerlingenadministratie

  Inschrijven, Register Onderwijsdeelnemers, signalen oplossen, leerroute vmbo-mbo

 • Bekostiging en subsidies

  Basisbekostiging, aanvullende bekostiging en subsidies aanvragen

 • Verantwoording

  Assurance-rapport, jaarverslaggeving, jaarcijfers in XBRL

 • Examens

  Examenloket, Facet gebruiken, kandidaten aanmelden, resultaten doorgeven

 • Personeel

  Onderwijsbevoegdheid bepalen, personeelsgegevens aanleveren, bekwaamheid aanvragen

 • Stichten en opheffen

  Stichten nieuwe school, fuseren, opheffen, aanvragen nevenvestiging, tijdelijke nieuwkomersvoorziening

 • Instellingsgegevens

  Raadplegen en registreren in RIO, BRIN wijzigen, rekeningnummer aanpassen

 • Onderwijsaanbod

  Samenwerking vo-vavo, beroepsgericht keuzevak aanvragen en Experiment onderwijszorgarrangementen

 • Softwareleveranciers

  Gegevens uitwisselen met DUO en software-eisen

 • Voorlichting studiefinanciering

  Financiële regelingen, lespakket studiefinanciering en campagnemateriaal aanvragen

Nieuwsberichten

Het onderwijs is altijd in beweging. Op de hoogte blijven?
Abonneer u op het e-zine.

Naar het nieuwsoverzicht