Naar Home

Voortgezet onderwijs

Belangrijke datums

Hieronder ziet u op welke datums u gegevens moet aanleveren aan DUO, of wanneer er gegevens van DUO beschikbaar zijn.

Naar alle belangrijke datums

Alle onderwerpen

 • Leerlingenadministratie

  Leerling in- en uitschrijven, dubbele inschrijving oplossen, ROD controleren.

 • Bekostiging en subsidies

  Basisbekostiging, aanvullende bekostiging (aanvragen), subsidies.

 • Verantwoording

  Assurance-rapport, jaarstukken indienen, jaarrekening in XBRL.

 • Examens

  Toetsen met Facet, Examenloket, examenkandidaten aanmelden.

 • Personeel

  Ontheffing eisen benoembaarheid aanvragen, erkenning bekwaamheid leraar aanvragen, onderwijsbevoegdheid bepalen.

 • Stichten en opheffen

  Oprichten school, lwoo aanvragen, RPO, fuseren van besturen, fuseren, verticale scholengemeenschap vormen, opheffen van een school.

 • Instellingsgegevens

  Raadplegen en registreren in RIO, wijzigen in BRIN, rekeningnummer veranderen.

 • Onderwijsaanbod

  Samenwerking vo-vavo, beroepsgericht keuzevak aanvragen.

 • Softwareleveranciers

  Programma van eisen en andere informatie voor softwareleveranciers.

 • Voorlichting studiefinanciering

  Stappenplan studiefinanciering, financiële regelingen en interactieve lespakketten.

Nieuwsberichten

Het onderwijs is altijd in beweging. Op de hoogte blijven?
Abonneer u op het e-zine.

Naar het nieuwsoverzicht