Naar Leerlingenadministratie

Dubbele inschrijving oplossen

Een leerling mag niet op 2 scholen tegelijk ingeschreven staan. U moet een dubbele inschrijving zo snel mogelijk oplossen.

Bericht dubbele inschrijving

Bij een dubbele inschrijving met een andere vo-school ontvangt u een bericht in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS). U ziet de dubbele inschrijving ook in het kwaliteitscontrolebestand in Mijn DUO.

Een dubbele inschrijving met een po-, mbo-, of vavo-instelling ziet u in Mijn DUO in het kwaliteitscontrolebestand met peildatum 1 oktober.

In het kwaliteitscontrolebestand en in het bericht in uw LAS ziet u het BRIN-nummer van de andere school. U kunt met het BRIN-nummer de contactgegevens van de andere school opzoeken in Instellingsinformatie. De in- en uitschrijfdatum kunt u terugvinden in het leerlingdossier in Mijn DUO.

Afstemmen met de andere school

Stem de inschrijfdatum en de uitschrijfdatum af met de andere school. Deze datums moeten op elkaar aansluiten. Pas de inschrijfperiode eventueel aan in uw LAS en wissel dit uit met BRON. Zat de leerling helemaal niet op uw school? Alleen dan mag u de inschrijving verwijderen uit BRON.

Meer informatie

Meer informatie over de juiste in- en uitschrijfdatum vindt u op de pagina’s Inschrijven leerling en Uitschrijven leerling.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee