Naar Verantwoording

Jaarverslaggeving

Elk jaar moet het schoolbestuur vóór 1 juli de bekostiging van uw school verantwoorden. U levert hiervoor de jaarverslaggeving en de jaarcijfers aan.

Jaarverslaggeving aanleveren

In de jaarverslaggeving rapporteert het schoolbestuur over algemene zaken en het beleid van het afgelopen schooljaar. U levert deze documenten als pdf aan via Mijn DUO.
 
  1. Controleer of u de rol ‘Medewerker verantwoording’ hebt. De Beheerder bekostiging en opleidingen van uw organisatie kan deze rol geven.
  2. Ga naar ‘Verantwoording' binnen Mijn DUO. 
  3. Kies voor 'Aanleveren jaarverslaggeving’.
  4. Voeg de pdf-documenten toe als bijlagen. Zorg ervoor dat deze opgeslagen zijn met de verplichte bestandsnaam.
  5. Verstuur de documenten uiterlijk 30 juni 2024.
  6. U krijgt direct per mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw inzending.

Documenten jaarverslaggeving

Deze documenten zijn nodig om de jaarverslaggeving aan te leveren: 

  1. Het ingevulde en ondertekende aanbiedingsformulier. U vindt dit formulier onderaan de aanbiedingsbrief.
  2. Jaarverslag (met jaarrekening). Op Rijksoverheid.nl vindt u toelichting hierop in de Brochure Richtlijn Jaarverslag Onderwijs Link opent externe pagina .
  3. Controleverklaring. Op Onderwijsinspectie.nl vindt u informatie over het onderwijsaccountantsprotocol Link opent externe pagina .
  4. Verslag van bevindingen of uitzonderingsrapportage. Dit is alleen nodig als één van deze documenten is afgegeven door uw accountant.

Sla deze documenten op als losse pdf-bestanden en met de verplichte bestandsnaam. Dit is nodig als u deze via Mijn DUO verstuurt. 

Verplichte bestandsnaam

De bestanden die u verstuurt via Mijn DUO hebben een verplichte bestandsnaam. Dit is een combinatie van het soort bestand en het 5-cijferige nummer van het bestuur. Zie voor de verplichte bestandsnamen de rechterkolom.

Soort bestand Verplichte bestandsnaam
Aanbiedingsformulier Aanbiedingsformulier-12345.pdf
Jaarverslag Jaarverslag-12345.pdf
Controleverklaring Controleverklaring-12345.pdf
Verslag van bevindingen Bevindingen-12345.pdf
Uitzonderingsrapportage Bevindingen-12345.pdf

Aanbiedingsformulier en aanbiedingsbrief

De aanbiedingsbrieven en aanbiedingsformulieren 2023 zijn beschikbaar. Via Ctrl+F kunt u snel zoeken naar het formulier van uw bestuur.

Hebt u geen aanbiedingsformulier meer? Gebruik dan voor verslagjaar 2023 het lege exemplaar.

Afhandelbrief jaarverslag

In de download vindt u de afhandelbrief jaarverslag 2022. Via Ctrl+F kunt u snel zoeken naar het formulier van uw bestuur. 

Inloggen lukt niet

Als inloggen niet lukt, dan kan het jaarverslag nog per post verstuurd worden. Stuur alle documenten naar: 

Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Zorg ervoor dat DUO deze documenten uiterlijk 30 juni 2024 ontvangt.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 22 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee