Naar Voortgezet onderwijs

Personeel

Ontheffing eisen benoembaarheid aanvragen, erkenning bekwaamheid leraar aanvragen en onderwijsbevoegdheid bepalen.

Belangrijke datums

Hieronder ziet u op welke datums u gegevens moet aanleveren aan DUO, of wanneer er gegevens van DUO beschikbaar zijn.

Naar alle belangrijke datums