Naar Voortgezet onderwijs

Instellingsgegevens

Registreren en raadplegen in RIO, wijzigen in BRIN, rekeningnummer veranderen.

Belangrijke datums

Hieronder ziet u op welke datums u gegevens moet aanleveren aan DUO, of wanneer er gegevens van DUO beschikbaar zijn.

Naar alle belangrijke datums