Naar Home

EHerkenning gebruiken

DUO stapt over op inloggen met eHerkenning. Voor nieuwe gebruikers van Mijn DUO is inloggen met eHerkenning al verplicht vanaf 1 januari 2022. Bestaande gebruikers gaan stapsgewijs per sector over van inloggen met token op inloggen met eHerkenning. Uw beheerder Mijn DUO heeft een e-mail ontvangen met instructies. Wij verzoeken u vóór 31 december 2022 de overstap af te ronden. Hiermee voorkomt u dat u straks geen toegang meer hebt tot Mijn DUO.

DUO gaat al zijn portalen aansluiten op eHerkenning. U gebruikt dus voor alle DUO-portalen hetzelfde inlogmiddel. Voor de Portal Inburgering klikt u hier.

U hebt geen eHerkenning nodig voor de machinekoppeling van uw administratiepakket met DUO, bijvoorbeeld voor ROD. Hiervoor blijven de certificaten gelden.

Waarom eHerkenning?

 • veilig: meer zekerheid over uw online identiteit
 • met eHerkenning kunt u bij meerdere organisaties inloggen
 • makkelijk en betrouwbaar

Nieuwe gebruikers Mijn DUO

U hebt 2 zaken nodig om toegang te krijgen:

 • EHerkenning op niveau EH3. De machtigingenbeheerder van uw organisatie kan dit eHerkenningsmiddel aanvragen Link opent externe pagina .
 • Een beheerder voor Mijn DUO. Deze persoon kan de juiste autorisaties toekennen. Heeft uw organisatie nog geen beheerder voor Mijn DUO? Regel het met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk.

Bestaande gebruikers Mijn DUO

Hebt u al toegang tot Mijn DUO? Kijk dan in de tabel met planning per organisatie wanneer uw beheerder Mijn DUO en overige contactpersonen informatie krijgen over de overstap. Uw beheerder Mijn DUO krijgt een e-mail als uw organisatie daadwerkelijk kan overstappen. Tot die tijd kunt u uw token blijven gebruiken. 

Voorbereiden op inloggen met eHerkenning

Als beheerder Mijn DUO kunt u alvast nadenken over het gebruik van eHerkenning binnen uw organisatie en voorbereidingen treffen voor de overstap:
 • Stel een coördinator aan die de overstap naar eHerkenning coördineert.
 • Zoek uit of eHerkenning binnen uw bestuur of organisatie al wordt gebruikt en of er al een machtigingenbeheerder Link opent externe pagina  voor eHerkenning is.
 • EHerkenning is persoonsgebonden. Bepaal welke collega toegang moet hebben.
 • Informeer uw gebruikers over de aanvraag. Zij zullen hiervoor informatie moeten verstrekken aan de machtigingenbeheerder eHerkenning.
 • Kijk op eHerkenning.nl voor een overzicht van leveranciers Link opent externe pagina van eHerkenning.
 • Kies minimaal voor het betrouwbaarheidsniveau EH3 (substantieel), met een machtiging voor de dienst 'Mijn DUO voor zakelijke klanten'.
 • Houd rekening met de tijd die uw leverancier nodig heeft.

Hebt u eenmaal ingelogd met eHerkenning? Dan is eHerkenning vanaf dat moment het enige geldige inlogmiddel voor Mijn DUO.

Ik heb al EH3, maar nog niet voor Mijn DUO

Hebt u al eHerkenning op niveau EH3? Dan hoeft u geen nieuw eHerkenningsmiddel aan te vragen. Wel moet u zich laten machtigen Link opent externe pagina voor de dienst 'Mijn DUO voor zakelijke klanten'. Dit regelt u bij de leverancier van uw eHerkenningsmiddel.

Planning overstap

Het moment van overstappen verschilt per organisatie en portaal. In de tabel leest u per wanneer u moet overstappen naar eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau EH3.

Tabel met planning per organisatie
Organisatie Portaal Planning overstap
STAP-opleiders Mijn DUO
U ontvangt in juni bericht over de overstap naar eHerkenning. Tot die tijd kunt u uw token gebruiken. Hebt u nog geen toegang tot Mijn DUO? Dan hebt u nu al eHerkenning nodig. Meer informatie Link opent externe pagina
Po-scholen Mijn DUO en Mijn Helpdesk PO Vanaf 1 januari 2022 hebt u eHerkenning nodig voor Mijn DUO en Mijn Helpdesk PO. Meer informatie
Po-besturen Mijn DUO U ontvangt in juni 2022 een bericht over de overstap naar eHerkenning.

XBRL Onderwijsportaal U hebt eind 2021 een bericht ontvangen over het nieuwe XBRL Onderwijsportaal en de overstap naar eHerkenning.
Gemeenten Inburgering Vanaf 1 januari 2022 hebt u eHerkenning nodig voor Mijn DUO.

Verzuim U hebt op 1 juni 2022 een bericht over de overstap naar eHerkenning ontvangen.

Kinderopvang: Mijn DUO U hebt op 1 juni 2022 een bericht over de overstap naar eHerkenning ontvangen.

Kinderopvang: Personenregister U kunt sinds 1 maart alleen nog met EH3 inloggen. U hebt hierover bericht ontvangen.
Vo-scholen Mijn DUO U ontvangt in juni 2022 bericht over de overstap naar eHerkenning.

Facet Vanaf eind 2022 hebt u eHerkenning nodig voor Facet. U ontvangt nog een bericht over de overstap.
Vo-besturen Mijn DUO en Lerarenportfolio Vanaf begin 2022 hebt u eHerkenning nodig voor het Lerarenportfolio. U heb hierover een bericht ontvangen.

XBRL Onderwijsportaal U hebt eind 2021 een bericht ontvangen over het nieuwe XBRL Onderwijsportaal en de overstap naar eHerkenning.
Mbo-instellingen Mijn DUO U ontvangt in juni 2022 een bericht over de overstap naar eHerkenning.
Mbo-besturen Mijn DUO U ontvangt in juni 2022 een bericht over de overstap naar eHerkenning.

XBRL Onderwijsportaal U hebt eind 2021 een bericht ontvangen over het nieuwe XBRL Onderwijsportaal en de overstap naar eHerkenning.
Ho-instellingen Mijn DUO U ontvangt in juni 2022 een bericht over de overstap naar eHerkenning.
Ho-besturen Mijn DUO U ontvangt in juni 2022 een bericht over de overstap naar eHerkenning.

XBRL Onderwijsportaal U hebt eind 2021 een bericht ontvangen over het nieuwe XBRL Onderwijsportaal en de overstap naar eHerkenning.
Administratiekantoren Mijn DUO U hebt begin 2022 een bericht ontvangen over de overstap naar eHerkenning.

XBRL Onderwijsportaal U hebt begin 2022 een bericht ontvangen over het nieuwe XBRL Onderwijsportaal en de overstap naar eHerkenning.
GGD's Kinderopvang U kunt sinds 1 maart alleen nog met EH3 inloggen. U hebt hierover een bericht ontvangen.
Kinderopvangorganisaties Kinderopvang U kunt sinds 1 maart alleen nog met EH3 inloggen. U hebt hierover een bericht ontvangen.
Meer ruimte voor nieuwe scholen Mijn DUO U hebt eind maart 2023 een bericht ontvangen over de overstap naar eHerkenning.
Ketenpartners van DUO Mijn DUO U hebt op 30 mei 2022 een bericht ontvangen over de overstap naar eHerkenning.
Cultuurorganisaties XBRL Onderwijsportaal U hebt eind 2021 een bericht ontvangen over het nieuwe XBRL Onderwijsportaal en de overstap naar eHerkenning.
Blik op Werk Mijn DUO U ontvangt in juni 2022 een bericht over de overstap naar eHerkenning.
Deurwaarders en incassobureaus Mijn DUO U ontvangt in begin juli 2022 een bericht over de overstap naar eHerkenning.

Kosten

U moet betalen voor het gebruik van eHerkenning. De kosten verschillen per leverancier Link opent externe pagina . U krijgt hier geen vergoeding voor.

Machtigen van andere organisaties

Algemeen

U kunt een andere organisatie machtigen om voor u zaken te regelen met eHerkenning, bijvoorbeeld een ander bestuur, een administratiekantoor of een gemeente waarmee u samenwerkt. Dit doet u met het formulier 'Machtiging verwerking door derden'.

Wet inburgeren

Voor de Wet inburgering kunt u de uitvoering van de wet uitbesteden aan een andere organisatie, zoals een gemeente of derde partij. Dit doet u met het formulier 'Verklaring uitbesteding uitvoering WI aan andere gemeente of derde partij'.

XBRL-portaal

Voor het XBRL-portaal regelt u de machtiging met de dienst Ketenmachtiging Link opent externe pagina van eHerkenning.

Wilt u een andere organisatie toegang geven tot de Portal Inburgering (PIB)? Dan kunt u aan personen van deze organisatie een eHerkenningsmiddel en gekoppeld account voor Mijn DUO Zakelijk geven. Als deze personen voor meer gemeenten werken, hebben zij per gemeente hun eigen account nodig.

Wet digitale overheid

De Wet digitale overheid Link opent externe pagina is in voorbereiding. Deze wet regelt het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten. Hierbij moet het beveiligingsniveau 'substantieel' zijn.

EHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau EH3 voldoet aan de recentste veiligheidseisen. Daarom gaat ook DUO over op eHerkenning. Zo zijn de gegevens van uw onderwijsinstelling nog beter beschermd.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee