Naar Home

EHerkenning gebruiken

DUO stapt over op inloggen met eHerkenning. Voor nieuwe gebruikers van Mijn DUO wordt inloggen met eHerkenning verplicht vanaf 1 januari 2022. Ook bestaande gebruikers hebben straks eHerkenning nodig.

Waarom eHerkenning?

 • veilig: meer zekerheid over uw online identiteit
 • met eHerkenning kunt u bij meerdere organisaties inloggen
 • makkelijk en betrouwbaar

Nieuwe gebruikers Mijn DUO

U hebt 2 zaken nodig om toegang te krijgen:

 • EHerkenning op niveau EH3. Uw organisatie moet zelf eHerkenning aanvragen Link opent externe pagina
 • Een beheerder voor Mijn DUO. Heeft uw organisatie nog geen beheerder? Regel het met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk.

De Mijn DUO-beheerder is verantwoordelijk voor de autorisatie en bevoegdheden van uw gebruikers van Mijn DUO. Het kan dezelfde persoon zijn als uw machtigingenbeheerder voor eHerkenning Link opent externe pagina , maar dit hoeft niet.

Bestaande gebruikers Mijn DUO

Hebt u al toegang tot Mijn DUO? Dan kunt u later overstappen op eHerkenning (zie de tabel onder Planning overstap). Tot die tijd kunt u uw token blijven gebruiken. 

Om de overstap soepel te laten verlopen, nemen we per e-mail contact op met uw Mijn DUO-beheerder en overige contactpersonen. In die e-mail staat ook hoe u uw tokengenerator moet terugsturen naar DUO.

Andere portalen DUO en machinekoppeling

DUO gaat al zijn portalen aansluiten op eHerkenning. Straks gebruikt u dus voor alle DUO-portalen hetzelfde inlogmiddel.

U hebt geen eHerkenning nodig voor de machinekoppeling van uw administratiepakket met DUO, bijvoorbeeld voor ROD. Hiervoor blijven de certificaten gelden.

Planning overstap

Het moment van overstappen verschilt per organisatie en portaal. In de tabel leest u per wanneer u moet overstappen naar eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau EH3.

Tabel met planning per organisatie
Organisatie Portaal Planning overstap
STAP-opleiders Mijn DUO
U ontvangt nog bericht over de overstap naar eHerkenning. Tot die tijd kunt u uw token gebruiken. Hebt u nog geen toegang tot Mijn DUO? Dan hebt u nu al eHerkenning nodig. Meer informatie Link opent externe pagina
Po-scholen Mijn DUO en Mijn Helpdesk PO Vanaf 1 januari 2022 hebt u eHerkenning nodig voor Mijn DUO en Mijn Helpdesk PO (voorheen Mijn BRON). Meer informatie Link opent externe pagina
Po-besturen Mijn DUO U ontvangt in 2022 een bericht over de overstap naar eHerkenning.

XBRL Onderwijsportaal U ontvangt uiterlijk eind 2021 een bericht over het nieuwe XBRL Onderwijsportaal en de overstap naar eHerkenning.
Gemeenten Inburgering Vanaf 1 januari 2022 hebt u eHerkenning nodig voor Mijn DUO.

Verzuim U ontvangt uiterlijk eind 2021 een bericht over de overstap naar eHerkenning.

Kinderopvang: Mijn DUO U moet uiterlijk 1 juli 2022 overstappen op eHerkenning. Tot die tijd kunt u uw token gebruiken. U ontvangt uiterlijk eind 2021 een bericht over de overstap.

Kinderopvang: Personenregister U moet uiterlijk 1 maart 2022 overstappen naar EH3. Tot die tijd kunt u EH2+ gebruiken. U ontvangt nog een bericht over de overstap.
Vo-scholen Mijn DUO U ontvangt in januari 2022 bericht over de overstap naar eHerkenning.

Facet Vanaf eind 2022 hebt u eHerkenning nodig voor Facet. U ontvangt nog een bericht over de overstap.
Vo-besturen Mijn DUO en Lerarenportfolio Vanaf begin 2022 hebt u eHerkenning nodig voor het Lerarenportfolio. U ontvangt nog een bericht over de overstap.

XBRL Onderwijsportaal U ontvangt uiterlijk eind 2021 een bericht over het nieuwe XBRL Onderwijsportaal en de overstap naar eHerkenning.
Mbo-instellingen Mijn DUO U ontvangt in 2022 een bericht over de overstap naar eHerkenning.
Mbo-besturen Mijn DUO U ontvangt in 2022 een bericht over de overstap naar eHerkenning.

XBRL Onderwijsportaal U ontvangt uiterlijk eind 2021 een bericht over het nieuwe XBRL Onderwijsportaal en de overstap naar eHerkenning.
Ho-instellingen Mijn DUO U ontvangt in 2022 een bericht over de overstap naar eHerkenning.
Ho-besturen Mijn DUO U ontvangt in 2022 een bericht over de overstap naar eHerkenning.

XBRL Onderwijsportaal U ontvangt uiterlijk eind 2021 een bericht over het nieuwe XBRL Onderwijsportaal en de overstap naar eHerkenning.
Administratiekantoren Mijn DUO U ontvangt in 2022 een bericht over de overstap naar eHerkenning.

XBRL Onderwijsportaal U ontvangt uiterlijk eind 2021 een bericht over het nieuwe XBRL Onderwijsportaal en de overstap naar eHerkenning.
GGD's Kinderopvang U moet uiterlijk 1 maart 2022 overstappen naar EH3. Tot die tijd kunt u EH2+ gebruiken. U ontvangt nog een bericht over de overstap.
Kinderopvangorganisaties Kinderopvang U moet uiterlijk 1 maart 2022 overstappen naar EH3. Tot die tijd kunt u EH2+ gebruiken. U ontvangt nog een bericht over de overstap.
Meer ruimte voor nieuwe scholen Mijn DUO U ontvangt in 2022 een bericht over de overstap naar eHerkenning.
Ketenpartners van DUO Mijn DUO U ontvangt in 2022 een bericht over de overstap naar eHerkenning.
Cultuurorganisaties XBRL Onderwijsportaal U ontvangt uiterlijk eind 2021 een bericht over het nieuwe XBRL Onderwijsportaal en de overstap naar eHerkenning.
Blik op Werk Mijn DUO U ontvangt in 2022 een bericht over de overstap naar eHerkenning.
Deurwaarders en incassobureaus Mijn DUO U ontvangt in 2022 een bericht over de overstap naar eHerkenning.

Overstappen op eHerkenning: hoe werkt het?

Denk alvast na over het gebruik van eHerkenning binnen uw organisatie. U kunt nu al de volgende stappen nemen:

 • Stel een coördinator aan die de overstap naar eHerkenning coördineert.
 • Zoek uit of eHerkenning binnen uw bestuur of organisatie al wordt gebruikt en of er al een machtigingenbeheerder Link opent externe pagina  voor eHerkenning is.
 • EHerkenning is persoonsgebonden. Bepaal welke collega toegang moet hebben.
 • Kijk op eHerkenning.nl voor een overzicht van leveranciers Link opent externe pagina van eHerkenning.
 • Kies minimaal voor het betrouwbaarheidsniveau EH3 (substantieel).
 • Hou rekening met de tijd die uw leverancier nodig heeft.

Hebt u eenmaal ingelogd met eHerkenning? Dan is eHerkenning vanaf dat moment het enige geldige inlogmiddel voor Mijn DUO.

Ik heb al EH3, maar nog niet voor Mijn DUO

Hebt u al eHerkenning op niveau EH3? Dan hoeft u geen nieuw eHerkenningsmiddel aan te vragen. Wel moet u zich laten machtigen Link opent externe pagina voor de dienst 'Mijn DUO voor zakelijke klanten'. Dit regelt u bij de leverancier van uw eHerkenningsmiddel.

Kosten

U moet betalen voor het gebruik van eHerkenning. De kosten verschillen per leverancier Link opent externe pagina . U krijgt hier geen vergoeding voor.

Machtigen van andere organisaties

U kunt een andere organisatie machtigen om voor u zaken te regelen met eHerkenning, bijvoorbeeld een ander bestuur, een administratiekantoor of een gemeente waarmee u samenwerkt. 

U regelt de machtiging met het formulier Machtiging verwerking door derden. Er zijn 2 uitzonderingen: 

 • Voor de Wet inburgering regelt u de machtiging met het formulier Verklaring uitbesteding uitvoering WI aan andere gemeente.
 • Voor het XBRL-portaal regelt u de machtiging met de dienst Ketenmachtiging Link opent externe pagina  van eHerkenning.

Wet digitale overheid

De Wet digitale overheid Link opent externe pagina is in voorbereiding. Deze wet regelt het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten. Hierbij moet het beveiligingsniveau 'substantieel' zijn.

EHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau EH3 voldoet aan de recentste veiligheidseisen. Daarom gaat ook DUO over op eHerkenning. Zo zijn de gegevens van uw onderwijsinstelling nog beter beschermd.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee