Proclaimer

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan om hem actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd? Dan kunt u onderaan iedere pagina uw reactie doorgeven. Ook vragen, opmerkingen en suggesties over de werking en vormgeving van de site zijn welkom.

Vertrouwelijk

Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt.

Toegankelijkheid

DUO streeft ernaar alle mogelijke gebruikers een toegang tot de site te bieden. Wij voldoen grotendeels aan de webrichtlijnen voor de overheid.

Webarchief

Wilt u weten hoe deze site eruitzag op een bepaalde datum? Ga naar het webarchief en klik op de datum waarover u informatie wilt.