Naar Voortgezet onderwijs

Inloggen

Hier kunt u inloggen op de verschillende omgevingen van DUO. Ook vindt u hier instructies, handleidingen en aanmeldformulieren.

Inloggen met eHerkenning wordt verplicht

DUO stapt in 2022 over op inloggen met eHerkenning. Voor nieuwe Mijn DUO gebruikers is eHerkenning al verplicht vanaf 1 januari 2022. Lees meer

Mijn DUO

 • verzuim en vrijstellingen doorgeven
 • uitwisselen met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD)
 • gegevens registreren en wijzigen in RIO
 • diplomagegevens raadplegen
 • leerlinggegevens in ROD controleren
 • aantal examenkandidaten doorgeven
 • aanvullende bekostiging aanvragen
 • licentie leerwegondersteunend onderwijs aanvragen (lwoo)
 • opgave voor subsidie opleidingsscholen
 • Kijkglazen

Rollen en autorisaties voor bekostiging in Mijn DUO

In Mijn DUO zijn taken en diensten verdeeld over verschillende gebruikersrollen. De inhoud van een gebruikersrol kan per soort bevoegd gezag verschillen. Een beheerder wijst de gebruikersrollen toe aan medewerkers.

Als kenmerk koppelt u bij deze rollen de instellingscode en het bestuursnummer.

Hieronder leest u een beschrijving van gebruikersrollen voor bekostiging in Mijn DUO.

Beheerder Bekostiging en opleidingen
De beheerder Bekostiging en opleidingen kan gebruikersrollen en autorisaties toekennen aan medewerkers. Hij heeft geen toegang tot gegevens en kan geen wijzigingen of aanvragen opvoeren.
Het bevoegd gezag stelt de beheerder Bekostiging en opleidingen aan.

Medewerker bekostiging
De medewerker bekostiging voert taken uit die te maken hebben met bekostiging, zoals het aanvragen van bekostiging en subsidies of het controleren van bekostigingsgegevens.

Medewerker opleidingen
De medewerker opleidingen voert taken uit die te maken hebben met opleidingen, zoals het bijwerken van het opleidingsaanbod of het uitwisselen van examenresultaten.

Raadpleger zaakdossier
De raadpleger zaakdossier kan lopende aanvragen volgen en afgeronde aanvragen bekijken. Hij kan geen wijzigingen of aanvragen opvoeren.

In Mijn DUO staat privacygevoelige informatie. Gebruikers hebben toegang tot gegevens en ontvangen berichten en informatie voor diensten die horen bij hun gebruikersrol.

Mijn DUO voor examenbetrokkenen

Hier kunt u met uw DigiD inloggen op:
 • Bepalen uitslag staatsexamen (BUS)
 • BUS extra
 • Beheren examenbetrokkenen

Facet

Onderwijs serviceregister (OSR)

Doorgeven welk LAS u gebruikt, mandaten toekennen voor een veilige verbinding.

Toegang OSR regelen

Om OSR te kunnen gebruiken, moet de schoolbestuurder zich eerst digitaal aanmelden bij Kennisnet Link opent externe pagina .

Na aanmelding ontvangt het bestuur een 'overeenkomst OSR' van Kennisnet. Als de overeenkomst OSR is getekend, kan de toegang tot het OSR verder worden geregeld. Inloggen in het OSR kan via Mijn DUO of via eHerkenning. Kijk op de website van Kennisnet Link opent externe pagina voor meer informatie over het inloggen.

XBRL onderwijsportaal

U levert uw jaarrekening aan in XBRL.

Handleidingen en aanmeldformulieren

Problemen met inloggen

Oplossingen voor inlogproblemen vindt u op de pagina Problemen met inloggen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee