Uitschrijven leerling

Als een leerling uw school verlaat, moet u hem uitschrijven. Registreer de uitschrijfdatum in uw LAS en wissel de datum uit met BRON.

Uitschrijfhulp

Met de uitschrijfhulp ziet u binnen een paar stappen wanneer u een leerling mag uitschrijven.

Uitschrijfdatum

Uitschrijven na het examen

Heeft de leerling examen gedaan en het diploma gehaald? Gebruik dan de uitslagdatum van het examen als uitschrijfdatum.

Leerling naar andere school

Als de leerling een opleiding tussentijds beëindigt en uw school verlaat, schrijft u de leerling pas uit als u zeker weet dat hij naar een andere school gaat. Een inschrijfbewijs van de nieuwe school is vooraf niet nodig. Stem de uitschrijfdatum af met de andere school. De in- en uitschrijfdatum moeten op elkaar aansluiten. Er mag dus geen weekend tussen zitten.

Nieuwe school niet bekend

Is de leerling langere tijd afwezig en is er geen inschrijving op een andere school bekend? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar. De leerling kan in overleg met de leerplichtambtenaar worden uitgeschreven. Als uitschrijfdatum hanteert u de laatste schooldag van de leerling.

Uitschrijfbewijs

Geef een uitschrijfbewijs aan de leerling mee, met daarop BSN of onderwijsnummer, naam, voorletters, geboortedatum en geslacht.

Inschrijving verwijderen

Het verwijderen van een inschrijving is niet hetzelfde als het uitschrijven van een leerling. Verwijder de inschrijving alleen als de leerling nooit onderwijs heeft gevolgd op uw school. U verwijdert de inschrijving uit BRON door een bericht ‘Verwijdering inschrijving’ uit te wisselen.

Handmatige mutaties

Kunt u een mutatie zelf niet meer uitvoeren en uw softwareleverancier ook niet? Alleen in dat geval kunnen wij de mutatie voor u uitvoeren. Vul het Aanvraagformulier handmatige mutatie BRON-VO/VAVO volledig in en plaats het op Mijn DUO in de map BNDOCALG. Stuur daarna een e-mail naar ipo@duo.nl.