Naar Bekostiging en subsidies

Vervanging bij studieverlof

Als u een medewerker studieverlof geeft, valt er een gat in uw lesrooster. Maar als de medewerker gebruikmaakt van de lerarenbeurs of instructeursbeurs, krijgt u subsidie om vervanging te regelen.

Voorwaarden

U kunt subsidie krijgen voor een vervanger als uw medewerker voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Hij krijgt de lerarenbeurs of instructeursbeurs.
  • Hij heeft studieverlof van u gekregen.
  • Hij is bij u in dienst.

Een orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) kan geen subsidie krijgen.

Aanvraag door medewerker

De medewerker vraagt de lerarenbeurs of instructeursbeurs aan bij DUO en geeft aan dat hij studieverlof wil. Hij voegt de werkgeversverklaring toe. Op deze verklaring vult u in dat u de medewerker studieverlof geeft. En voor hoeveel uur. Wordt de beurs of subsidie toegekend, dan krijgt u de subsidie voor studieverlof samen met de bekostiging.

Bedrag subsidie lerarenbeurs

Master

Voor een master gelden voor studiejaar 2024-2025 de volgende bedragen:

Sector Subsidie per verlofuur Maximaal aantal verlofuren per jaar Maximale subsidie per jaar
Po € 39,83 320 € 12.745,60
(V)so € 41,72 320 € 13.350,40
Vo € 45,17 240 € 10.840,80
Mbo € 46,44 240 € 11.145,60
Ho € 50,58 320 € 16.185,60

Bachelor, premaster, schakelprogramma

Voor een bachelor, premaster of schakelprogramma gelden voor studiejaar 2024-2025 de volgende bedragen:

Sector Subsidie per verlofuur Maximaal aantal verlofuren per jaar Maximale subsidie per jaar
Po € 39,83 160
€ 6.372,80
(V)so € 41,72 160 € 6.675,20
Vo € 45,17 160 € 7.227,20
Mbo € 46,44 160 € 7.430,40
Ho € 50,58 160
€ 8.092,80

Deeltijd

Bij een deeltijdaanstelling krijgt u subsidie naar rato. Bijvoorbeeld: de leraar doet een master. De deeltijdfactor is 0,7 en de sector is po. Het maximale aantal klokuren is dan 0,7 x 320 =224. Het maximale bedrag aan subsidie is dan 224 x € 39,83 = € 8.921,92 per jaar.

Bedrag subsidie instructeursbeurs

€ 36,29 per uur in studiejaar 2024-2025. Maximaal 160 verlofuren per jaar. Bij een deeltijdaanstelling vergoeden we naar rato.

Hoelang subsidie studieverlof

  • Lerarenbeurs: afhankelijk van de studielast maximaal 3 jaar. De leraar moet voor ieder studiejaar de beurs opnieuw aanvragen.
  • Instructeursbeurs: afhankelijk van de studielast maximaal 3 jaar. De instructeur moet voor ieder studiejaar de beurs opnieuw aanvragen.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via lerarenbeurs@duo.nl of instructeursbeurs@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 90 99 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee