Verantwoorden makkelijk maken

Lees meer over samen digitaal verantwoorden

Naar Verantwoording

Assurance-rapport

Uiterlijk 30 juni moeten scholen bij DUO een assurance-rapport hebben ingediend over de juistheid van de leerlinggegevens op 1 oktober.

Wat moet u doen?

  1. Registreer alle leerlinggegevens in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) en controleer ze.
  2. Vraag een OBO (Overzicht Basis- en diplomagegevens Onderzoek) aan en verstrek deze aan de accountant. De accountant voert de controle uit.
  3. Klopt er iets niet? Wijzig de gegevens vanuit uw leerlingenadministratiesysteem (LAS) en vraag een nieuw OBO aan voor de accountant. Hij ziet de uitgevoerde mutaties op de verschillenlijst.
  4. Stelt de accountant vast dat het OBO goed is? Dan krijgt uw school een goedkeurend assurance-rapport.
  5. Verstuur het assurance-rapport op tijd aan DUO, het liefst via Mijn DUO. Het moet op 30 juni bij DUO binnen zijn.
  6. Is het assurance-rapport goedgekeurd en vastgelegd door DUO? Dan is het betreffende OBO definitief de basis voor de bekostiging.

Het format van het assurance-rapport is vernieuwd. Hebt u vragen, neem dan contact op met de helpdesk IPO.

Aanbiedingsformulier

Voor het opstellen van het assurance-rapport kunt u het formulier Aanbieding onderzoek bekostigingsgegevens vo en mbo gebruiken. Op het formulier staat wie de contactpersoon is bij vragen. Ook staat erop welke stukken u door de accountant moet laten waarmerken en naar DUO moet sturen.

Ongeoorloofd verzuim of geen indicatiestelling

Hebt u leerlingen die tussen de eerste schooldag en 1 oktober meer dan de helft van de lessen ongeoorloofd hebben verzuimd? Of leerlingen waarvoor de (tijdige) indicatiestelling ontbreekt? Registreer dit in uw LAS door het veld 'Indicatie bekostigbaar' voor deze inschrijfperiode op ‘nee’ te zetten. U hoeft het Registratieformulier verzuim of ontbrekende indicatiestelling niet meer mee te sturen. U kunt het veld ‘Indicatie bekostigbaar’ niet gebruiken voor proefplaatsingen of andere situaties waarbij de leerling (nog) niet ingeschreven kan worden.

Verzenden

Maak een pdf-bestand van het rapport. De bestandsnaam moet als volgt opgebouwd zijn: AR00XXVO20YY.pdf. 00XX staat voor uw instellingscode en 20YY voor het jaar waarop het assurance-rapport betrekking heeft. Verstuur het assurance-rapport door het te uploaden via Mijn DUO. U hoeft het dan niet meer per post naar ons toe te sturen.

Om het assurance-rapport te versturen, hebt u in Mijn DUO de rol ‘Verzenden AR’ nodig. De beheerder bij uw school kan deze rol aan uw account koppelen. Het kenmerk moet de instellingscode van uw school zijn.

Verzenden per post of koerier

U kunt het assurance-rapport met de bijlagen ook per post sturen naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. RNE/ Onderwijsnummer
Informatiepunt Onderwijs
Postbus 30152
9700 LC Groningen

Wilt u het assurance-rapport per koeriersdienst aanleveren? Maak dan van tevoren een afspraak met het Informatiepunt Onderwijs.

Contact ROD vo

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ipo@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 3 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 90 00 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee