Nieuwsoverzicht

 • Plaatsing op vavo goed uitwisselen met BRON

  Leerlingenadministratie

  Gegevens van leerlingen die op het vavo zitten, worden vaak niet goed uitgewisseld met BRON. Dit geeft signalen in het kwaliteitscontrolebestand. U voorkomt deze signalen door het Verblijf andere instelling (VAI) te vullen.

 • Bestand advies vo geplaatst (update)

  Leerlingenadministratie

  De jaarlijkse bestanden met het schooladvies vo zijn op 3 december in Mijn DUO geplaatst.

 • Tegemoetkoming scholieren ook voor leerlingen onder Rutte-regeling

  Studentenadministratie, Vavo, Leerlingenadministratie

  Soms vragen leerlingen die onder de Rutte-regeling vallen de verkeerde financiering aan. Dat kan tot schulden leiden. We willen u vragen om uw leerlingen te helpen om de juiste tegemoetkoming aan te vragen.

 • Aanleveren vakkenpakket examenkandidaten

  Leerlingenadministratie

  Wissel zo snel mogelijk het vakkenpakket van uw examenkandidaten uit met BRON. Zo weten uw leerlingen sneller of ze worden toegelaten tot de opleiding van hun keuze.

 • TBG definitieve bekostigingsgrondslagen vo kalenderjaar 2019 beschikbaar

  Bekostiging en subsidies

  Vanaf 25 oktober is het overzicht Terugmelding bekostigingsgrondslagen (TBG) 'definitieve bekostigingsgrondslagen kalenderjaar 2019’ beschikbaar op Instellingsinformatie.

 • Brexit en de gevolgen voor Britse studenten in Nederland

  Leerlingenadministratie, Softwareleveranciers, Studentenadministratie

  De Brexit is in aantocht. Wat de gevolgen zijn voor Britse studenten zal afhangen van een ‘deal’- of ‘no-deal’-scenario. Op dit moment is alleen bekend wat de gevolgen zijn bij een no-deal.

 • Melden problemen nieuwkomersbekostiging

  Bekostiging en subsidies

  Via LOWAN en de VO-raad heeft het Ministerie van OCW verschillende signalen van scholen ontvangen over problemen door de wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo per 1 april 2019.

 • Ontbreken LPA drempel- en tariefgroepen exploitatie opgelost

  Bekostiging en subsidies

  De LPA drempel- en tariefgroep voor de exploitatiekosten voor de telling 1-10-2018 waren onjuist vastgesteld. Dit is inmiddels hersteld.

 • Registratie Instellingen en Opleidingen

  Leerlingenadministratie

  De komende maanden wordt gewerkt aan de invoering van Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) in het vo.

 • Lespakket studiefinanciering ho 2019-2020

  Voorlichting studiefinanciering

  DUO heeft een interactief lespakket ontwikkeld over studiefinanciering in het hoger onderwijs. Het lespakket voor 2019-2020 is nu beschikbaar.