Nieuwsoverzicht

 • Registratie doorlopende en geïntegreerde leerroute vmbo-mbo

  Studentenadministratie, Leerlingenadministratie

  Doet uw school mee aan de doorlopende en geïntegreerde leerroute vmbo-mbo? Dan heeft dit gevolgen voor de registratie in RIO en BRON.

 • Speciale DUO-zomerpagina scholieren

  Leerlingenadministratie, Voorlichting studiefinanciering

  Onderwijsinstellingen en DUO krijgen in de zomerperiode veel vragen van scholieren en studenten. Wat moeten ze doen als ze langer doorgaan met hun huidige opleiding? Waar moeten ze aan denken, als ze gaan studeren in het mbo of het hoger onderwijs?

 • Onderwijsdata community op data.overheid.nl

  Bekostiging en subsidies, Leerlingenadministratie

  In mei 2020 is de Onderwijsdata community geopend op data.overheid.nl.

 • Definitieve vaststelling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers

  Bekostiging en subsidies

  Met het Overzicht financiële beschikkingen van juni wordt de aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers over het kalenderjaar 2018 definitief vastgesteld.

 • DUO stopt met e-mailservice regelingen OCW

  Wet- en regelgeving

  Per 1 augustus 2020 beëindigt DUO de e-mail service voor Regelingen OCW.

 • Digitalisering van de in- en uitschrijvingen (update)

  Leerlingenadministratie

  In het primair onderwijs krijgen alle scholen digitale berichten van in- en uitschrijvingen, in het voortgezet onderwijs wordt hier nog aan gewerkt.

 • Geen diploma-uitreiking, toch een diploma

  Examens

  Als uw school geen fysieke diploma-uitreiking kan houden, kunnen studenten toch hun diploma krijgen. Dat is gratis te downloaden uit het diplomaregister.

 • Uitwisselen examenresultaten in 2020 voor vo en vavo

  Vavo, Examens, Leerlingenadministratie

  Binnenkort gaat u de examenresultaten voor dit schooljaar uitwisselen. Nu er dit jaar geen centraal examen zal zijn, heeft dat gevolgen voor de uitwisseling met BRON.

 • Bekostiging samenwerkingsverbanden onjuist

  Bekostiging en subsidies

  De bekostiging voor samenwerkingsverbanden is onjuist omdat deze met een foutief aantal leerlingen is berekend.

 • Handmatige mutatie via Mijn DUO

  Vavo, Leerlingenadministratie

  Een verzoek handmatige mutatie doet u voortaan via Mijn DUO.