Nieuwsoverzicht

 • Security Servicedesk voor vragen over Mijn DUO

  Verzuim, Studentenadministratie, Leerlingenadministratie

  Voor vragen over het inloggen op Mijn DUO Zakelijk kunt u contact opnemen met de Security Servicedesk.

 • Aanvraagformulier TBG-I beschikbaar

  Bekostiging en subsidies

  Het aanvragen van een overzicht Terugmelding bekostigingsgrondslagen individueel (TBG-I) is nu mogelijk.

 • Informatiecentrum onderwijs krijgt nieuwe telefoonnummers

  Bekostiging en subsidies

  Met ingang van 1 juli 2019 wijzigen de telefoonnummers van het Informatiecentrum onderwijs (Ico).

 • Controleer de profielcodes van uw vmbo-leerlingen

  Leerlingenadministratie

  Door de invoering van de profielen in het vmbo, zijn een aantal oude vmbo- en lwoo-codes voor de bovenbouw dit jaar niet meer toegestaan. Controleer daarom of u de juiste codes hebt gebruikt.

 • Flyers en posters diplomaregister

  Leerlingenadministratie

  Op dinsdag 2 april ontvangen alle scholen in het voortgezet onderwijs flyers en posters over het diplomaregister. Deze flyers kunt u meegeven aan leerlingen die geslaagd zijn. De posters kunt u ophangen in school.

 • Aanleveren vakkenpakket examenkandidaten

  Leerlingenadministratie, Examens

  Wissel zo snel mogelijk het vakkenpakket van uw examenkandidaten uit met BRON. Zo weten de kandidaten sneller of ze worden toegelaten tot de opleiding van hun keuze.

 • Betaling februari op 22 februari

  Bekostiging en subsidies

  Een technische storing zorgt ervoor dat de maandelijkse betaling van februari 2019 een dag later plaatsvindt. U ontvangt de betaling op vrijdag 22 februari 2019.

 • Waardepapier bestellen bij DUO

  Studentenadministratie, Examens en diploma, Examens

  Bestel op maat gemaakt waardepapier vóór 1 maart 2019 bij DUO.

 • Resultaten klanttevredenheidsonderzoek registers

  Studentenadministratie, Leerlingenadministratie

  Onlangs heeft DUO een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd onder onderwijsinstellingen in het po, vo, mbo en ho. Het KTO ging over de registers, zoals BRON, CROHO en het verzuimregister. De feedback wordt gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

 • Nieuwe streefpercentages VSV

  Verzuim

  De streefpercentages voortijdig schoolverlaters (VSV) voor het mbo zijn gewijzigd met ingang van het schooljaar 2018-2019. Voor het vo zijn de streefpercentages niet veranderd.