Nieuwsoverzicht

 • Melden problemen nieuwkomersbekostiging

  Bekostiging en subsidies

  Via LOWAN en de VO-raad heeft het Ministerie van OCW verschillende signalen van scholen ontvangen over problemen door de wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo per 1 april 2019.

 • Ontbreken LPA drempel- en tariefgroepen exploitatie opgelost

  Bekostiging en subsidies

  De LPA drempel- en tariefgroep voor de exploitatiekosten voor de telling 1-10-2018 waren onjuist vastgesteld. Dit is inmiddels hersteld.

 • Registratie Instellingen en Opleidingen

  Leerlingenadministratie

  De komende maanden wordt gewerkt aan de invoering van Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) in het vo.

 • Lespakket studiefinanciering ho 2019-2020

  Voorlichting studiefinanciering

  DUO heeft een interactief lespakket ontwikkeld over studiefinanciering in het hoger onderwijs. Het lespakket voor 2019-2020 is nu beschikbaar.

 • Webinars over studiefinanciering hoger onderwijs

  Leerlingenadministratie, Softwareleveranciers, Studentenadministratie

  Komend schooljaar organiseert DUO 2 webinars voor eindexamenkandidaten over studiefinanciering en aanmelden hoger onderwijs.

 • BRON en het nieuwe schooljaar

  Verzuim, Leerlingenadministratie, Studentenadministratie

  Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Dat betekent dat u, als onderwijsinstelling, veel nieuwe in- en uitschrijvingen hebt om uit te wisselen met BRON. Het volledig en correct vullen van BRON is niet alleen nodig om de juiste bekostiging te berekenen. Gemeenten gebruiken deze gegevens ook om snel zicht te krijgen op voortijdig schoolverlaters. Daarom herinneren wij u graag aan de volgende aandachtspunten.

 • TBG-I definitieve bekostigingsgrondslagen kalenderjaar 2019 beschikbaar

  Bekostiging en subsidies

  Van 15 augustus tot en met 13 oktober is het overzicht TBG-I 'definitieve bekostigingsgrondslagen kalenderjaar 2019’ beschikbaar.

 • Vaststelling bekostigingsgrondslagen correct

  Bekostiging en subsidies

  De vaststelling van de definitieve bekostigingsgrondslagen op teldatum 01-10-2018 verlopen nu goed.

 • Vaststelling bekostigingsgrondslagen onjuist

  Bekostiging en subsidies

  De vaststelling van de definitieve bekostigingsgrondslagen op teldatum 01-10-2018 is niet goed verlopen.

 • TBG-I definitieve bekostigingsgrondslagen kalenderjaar 2019 vertraagd

  Bekostiging en subsidies

  Door technische problemen is het overzicht TBG-I 'definitieve bekostigingsgrondslagen kalenderjaar 2019’ van teldatum 1 oktober 2018 helaas vertraagd.