Leerlingenadministratie

 • Webinars over studiefinanciering hoger onderwijs

  Komend schooljaar organiseert DUO 2 webinars voor eindexamenkandidaten over studiefinanciering en aanmelden hoger onderwijs.

 • BRON en het nieuwe schooljaar

  Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Dat betekent dat u, als onderwijsinstelling, veel nieuwe in- en uitschrijvingen hebt om uit te wisselen met BRON. Het volledig en correct vullen van BRON is niet alleen nodig om de juiste bekostiging te berekenen. Gemeenten gebruiken deze gegevens ook om snel zicht te krijgen op voortijdig schoolverlaters. Daarom herinneren wij u graag aan de volgende aandachtspunten.

 • DUO zoekt nieuwe leden klankbordgroep Verzuim

  DUO zoekt nieuwe leden voor de klankbordgroep Verzuim.

 • Onterecht herprofileerder in BRON VO

  Bij de bepaling van de voorlopige bekostigingsgrondslagen voor het kalenderjaar 2019 zijn leerlingen onterecht aangemerkt als herprofileerder. DUO herstelt dit op tijd.

 • Tussentijdse herberekening aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers peildatum 1 april 2019

  DUO herrekent tussentijds bij hoge uitzondering de bekostiging voor de peildatum 1 april 2019.

 • Servicekantoor Eindhoven verhuist

  In juli krijgt ons servicekantoor in Eindhoven een nieuw adres.

 • Security Servicedesk voor vragen over Mijn DUO

  Voor vragen over het inloggen op Mijn DUO Zakelijk kunt u contact opnemen met de Security Servicedesk.

 • Controleer de profielcodes van uw vmbo-leerlingen

  Door de invoering van de profielen in het vmbo, zijn een aantal oude vmbo- en lwoo-codes voor de bovenbouw dit jaar niet meer toegestaan. Controleer daarom of u de juiste codes hebt gebruikt.

 • Flyers en posters diplomaregister

  Op dinsdag 2 april ontvangen alle scholen in het voortgezet onderwijs flyers en posters over het diplomaregister. Deze flyers kunt u meegeven aan leerlingen die geslaagd zijn. De posters kunt u ophangen in school.

 • Aanleveren vakkenpakket examenkandidaten

  Wissel zo snel mogelijk het vakkenpakket van uw examenkandidaten uit met BRON. Zo weten de kandidaten sneller of ze worden toegelaten tot de opleiding van hun keuze.