Naar Voortgezet onderwijs

Stichten en opheffen

Oprichten, RPO, lwoo aanvragen, fuseren, opheffen van een school.

Belangrijke datums

Hieronder ziet u op welke datums u gegevens moet aanleveren aan DUO, of wanneer er gegevens van DUO beschikbaar zijn.

Naar alle belangrijke datums