Naar Stichten en opheffen

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen

U wilt namens de deelnemende besturen een voorziening aanvragen in het kader van een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO). Of een wijziging melden.

  • Gebruik voor elke vestiging en BRIN-nummer een formulier.
  • Vraagt u een verplaatsing aan over een afstand van meer dan 3 kilometer of een nieuwe nevenvestiging, dan moet u alle documenten meesturen die ook  bij een nieuwe aanvraag horen.
  • Bij andere wijzigingen of aanvullingen hoeft u alleen een door alle RPO-deelnemers ondertekende akkoordverklaring mee te sturen.

Elk RPO heeft een looptijd van 5 jaar!

Wat moet u doen?

  1. Vraag een voorziening aan met het formulier "Voorziening Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen".
  2. In de toelichting van het formulier staat welke bewijsstukken u moet meesturen.
  3. U moet de aanvraag (of wijziging) indienen vóór 1 november voorafgaand aan het schooljaar waarvoor u aanvraagt.

Toelichting

U kunt voorzieningen aanvragen met een (aanvulling op een) RPO op grond van artikel 74a van de WVO. In een RPO maakt u bijvoorbeeld afspraken over nieuwe nevenvestigingen, licenties en het aanbieden van profielen. Gebruik bij de omschrijvingen de afkortingen uit de lijst die aan het formulier is toegevoegd.

Tussentijds nieuw RPO

Als er een schoolbestuur tijdens de looptijd uit het RPO stapt, dan moeten de overige besturen een volledig nieuw RPO afsluiten. Dit geldt ook als er een nieuw bestuur toetreedt.

Looptijd RPO

Een Regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) heeft een looptijd van 5 jaar.

Verloopt de termijn en er is geen nieuw RPO ingediend, dan vervallen enkele goedgekeurde voorzieningen van het RPO. Dat zijn vbo afdelingen en vmbo profielen.

Voorkom het vervallen van goedgekeurde voorzieningen en start op tijd met het afsluiten van een nieuw RPO. DUO adviseert een jaar voor het verstrijken van de looptijd met een nieuw RPO te beginnen.

Vanaf 1 augustus 2016 zijn alle vbo afdelingen omgezet naar vmbo profielen. Nieuwe vbo afdelingen aanvragen is niet meer mogelijk. De leerlingen die op de bij het RPO goedgekeurde vbo afdelingen en profielen zijn ingeschreven kunnen het onderwijs nog afmaken. Nieuwe leerlingen mogen hier niet meer op worden ingeschreven.

Nieuwe nevenvestigingen en licenties voor mavo, havo en vwo die via het RPO zijn goedgekeurd zullen niet worden beëindigd.

Meer weten? Lees artikel 74a van de Wet op het voortgezet onderwijs.