Naar Stichten en opheffen

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen

U wilt namens de deelnemende besturen een voorziening aanvragen in het kader van een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO). Of een wijziging melden.

  • Gebruik voor elke vestiging en instellingscode een formulier.
  • Vraagt u een verplaatsing aan over een afstand van meer dan 3 kilometer, dan moet u alle documenten meesturen die ook  bij een nieuwe aanvraag horen.
  • Bij andere wijzigingen of aanvullingen hoeft u alleen een door alle RPO-deelnemers ondertekende akkoordverklaring mee te sturen.

Elk RPO heeft een looptijd van 5 jaar!

Aanvragen

  1. Vraag een voorziening aan met het formulier "Voorziening Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen".
  2. In de toelichting van het formulier staat welke bewijsstukken u moet meesturen.
  3. U moet de aanvraag (of wijziging) indienen vóór 1 november voorafgaand aan het schooljaar waarvoor u aanvraagt.

Toelichting

U kunt voorzieningen aanvragen met een (aanvulling op een) RPO op grond van artikel 4.19 WVO 2020. In een RPO maakt u bijvoorbeeld afspraken over licenties en het aanbieden van profielen. Gebruik bij de omschrijvingen de afkortingen uit de lijst die aan het formulier is toegevoegd.

Tussentijds nieuw RPO

Als er een schoolbestuur tijdens de looptijd uit het RPO stapt, dan moeten de overige besturen een volledig nieuw RPO afsluiten. Dit geldt ook als er een nieuw bestuur toetreedt.

Looptijd RPO

Een Regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) heeft een looptijd van 5 jaar.

  • Verloopt de termijn en er is geen nieuw RPO ingediend, dan vervallen enkele goedgekeurde voorzieningen van het RPO. Dat zijn vbo afdelingen en vmbo profielen.
  • Voorkom het vervallen van goedgekeurde voorzieningen en start op tijd met het afsluiten van een nieuw RPO. DUO adviseert een jaar voor het verstrijken van de looptijd met een nieuw RPO te beginnen.

Nevenvestiging stichten

Vanaf 1 november 2020 moet u een reguliere nevenvestiging stichten. Vanaf deze datum kunt u geen nevenvestiging meer aanvragen via een regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO). Met een RPO goedgekeurde nieuwe nevenvestigingen en licenties voor mavo, havo en vwo van vóór 1 november 2020 worden niet beëindigd.

De ingebruikname van een tijdelijke nevenvestiging kunt u melden met een digitaal formulier op Mijn DUO.

Regelgeving

Meer weten over RPO? Lees artikel 4.19 Link opent externe pagina  van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee