Naar Stichten en opheffen

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen

Namens de deelnemende besturen kunt u op basis van een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO):

 • een voorziening aanvragen, of
 • een wijziging melden

In een RPO staan bijvoorbeeld gezamenlijke afspraken over licenties en het aanbod van profielen. De looptijd van ieder RPO is 5 jaar.

Voorwaarden

 • Gebruik voor elke vestiging en instellingscode een formulier.
 • Vraagt u een verhuizing aan van meer dan 3 kilometer hemelsbreed? Dan moet u alle documenten meesturen die ook bij een nieuwe aanvraag horen.
 • U hoeft alleen stukken mee te sturen waaruit blijkt dat alle RPO-deelnemers akkoord zijn als:
  • er al een RPO is
  • en, de wijzigingen of aanvullingen gaan niet over een verhuizing van meer dan 3 kilometer.

Aanvraag of wijziging

 1. Gebruik het formulier "Voorziening Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen".
 2. In de toelichting van het formulier staat welke bewijsstukken u moet meesturen.
 3. Gebruik bij de omschrijvingen de afkortingen uit de lijst die aan het formulier is toegevoegd.
 4. U moet de aanvraag of wijziging doorgeven vóór 1 november voorafgaand aan het schooljaar waarvoor u aanvraagt.

Tussentijds nieuw RPO

Als er een schoolbestuur tijdens de looptijd uit het RPO stapt, dan moeten de andere besturen een compleet nieuw RPO afsluiten. Dit geldt ook als er een nieuw bestuur komt.

Looptijd RPO

Een Regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) heeft een looptijd van 5 jaar. Verloopt de termijn en is er geen nieuw RPO ingediend? Dan vervallen sommige goedgekeurde voorzieningen van het RPO. Dat zijn: vbo afdelingen en vmbo profielen. Dit kunt u voorkomen door tijdig te starten met het afsluiten van een nieuw RPO. DUO adviseert een jaar vóór het verlopen van de looptijd met een nieuw RPO te beginnen.

Nevenvestiging stichten

Vanaf 1 november 2020 kunt u geen nevenvestiging meer aanvragen via een RPO. U moet dan een reguliere nevenvestiging stichten. Nieuwe nevenvestigingen en licenties voor mavo, havo en vwo van vóór 1 november 2020 die via een RPO zijn goedgekeurd, blijven geldig.

Nevenvestiging melden

Om het gebruik van een tijdelijke nevenvestiging te melden aan DUO:

 1. Log in op Mijn DUO
 2. Gebruik een digitaal formulier

Regelgeving

Kijk voor meer informatie over RPO in artikel 4.19 Link opent externe pagina  van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 22 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee