Licentie leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aanvragen

Nieuwe licentie

Om aanvullende bekostiging te krijgen voor lwoo-leerlingen moet u aantonen dat u ten minste 40 geïndiceerde leerlingen hebt. Dat gaat als volgt:

 • met het aantal aanmeldingen en doorverwijzingen door de Regionale verwijzingscommissie, en/of
 • met het aantal al aanwezige leerlingen met een indicatie zoals bedoeld onder 1 en hun herkomstgegevens.

Uitbreiden licentie

Hebt u al een lwoo-licentie, dan kunt u verbreding naar een of meerdere vestigingen aanvragen. Hiervoor hoeft u geen minimum aantal leerlingen aan te tonen.

Wat moet u doen

 1. Gebruik het formulier 'Aanvraag Aanbieden of uitbreiden leerwegondersteunend onderwijs' (LWOO).
 2. Voeg altijd een verklaring toe, waaruit blijkt dat de meerderheid van het samenwerkingsverband instemt met de aanvraag.
 3. Stuur de documenten naar:
  Dienst Uitvoering Onderwijs
  OND/ODS
  Postbus 30205
  2500 GE Den Haag

Niet-meetellende leerlingen

Leerlingen tellen niet mee als ze op minder dan 10 kilometer wonen van andere scholen van dezelfde richting en schoolsoort met lwoo.

Meer weten? Een licentie aanvragen kan op grond van artikel 70 van de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo). Bekijk artikel 10eartikel 10g en artikel 70.