Softwareleveranciers

  • Brexit en de gevolgen voor Britse studenten in Nederland

    De Brexit is in aantocht. Wat de gevolgen zijn voor Britse studenten zal afhangen van een ‘deal’- of ‘no-deal’-scenario. Op dit moment is alleen bekend wat de gevolgen zijn bij een no-deal.

  • Webinars over studiefinanciering hoger onderwijs

    Komend schooljaar organiseert DUO 2 webinars voor eindexamenkandidaten over studiefinanciering en aanmelden hoger onderwijs.