Verzuim

Melding doorgeven

Scholen in het primair onderwijs melden verzuim via hun leerlingenadministratiesysteem (LAS). Scholen in het voortgezet onderwijs en mbo doen dit via hun administratiepakket of via het verzuimloket in Mijn DUO. De meldingen komen in het verzuimregister van DUO.

Op deze pagina leest u per sector hoe u de koppeling tussen uw administratie en het verzuimregister tot stand brengt.

Wat gebeurt er met een melding?

De verzuimmelding komt in het verzuimregister bij DUO. DUO zorgt dat de melding terechtkomt bij de gemeente waar de leerling woont. Vervolgens haalt een leerplichtambtenaar de melding op uit het verzuimregister. Het doel is om de leerling zo snel mogelijk weer naar school te laten gaan. In het LAS, Mijn DUO of administratiepakket is te zien wat de leerplichtambtenaar doet met de melding.