Verzuim

Soorten verzuim

Welke verzuimmelding moet u melden bij welke situatie? Met de verzuimhulp weet u binnen 1 minuut wat u moet melden. De beslisboom geeft een overzicht.

Verzuimhulp

Beslisboom (71Kb, pdf)

Wat is verzuim

We spreken van verzuim als een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie zonder geldige reden afwezig is. Verzuim bestaat uit relatief en absoluut verzuim.

Soorten verzuimmelding

Welke meldingen zijn er en wat houden ze in?

Twijfel?

Weet u niet zeker of u het verzuim van een leerling moet melden? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar in de gemeente waar de leerling woont.

Verzuim melden in klok- of lesuren

Moet u melden in klokuren of lesuren? Dat hangt af van uw schoolsoort.