Verzuim

Vrijstellingenregister

De leerplichtambtenaar legt vrijstellingen en vervangende leerplicht vast in het vrijstellingenregister via het administratiepakket of in Mijn DUO.