Verzuim

De school signaleert dat een leerling ongeoorloofd verzuimt. Daardoor kan de gemeente in actie komen. De leerplichtambtenaar helpt om de leerling zo snel mogelijk weer naar school te laten gaan.

Vrijstellingenregister

De leerplichtambtenaar legt vrijstellingen en vervangende leerplicht vast in het vrijstellingenregister via het administratiepakket of in Mijn DUO.