Nieuwsoverzicht

 • Einddatum opgeven bij verzuimmelding RMC of LRV

  Verzuim

  Vergeet niet een einddatum door te geven bij een verzuimmelding.

 • BRON en het nieuwe schooljaar

  Verzuim, Leerlingenadministratie, Studentenadministratie

  Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Dat betekent dat u, als onderwijsinstelling, veel nieuwe in- en uitschrijvingen hebt om uit te wisselen met BRON. Het volledig en correct vullen van BRON is niet alleen nodig om de juiste bekostiging te berekenen. Gemeenten gebruiken deze gegevens ook om snel zicht te krijgen op voortijdig schoolverlaters. Daarom herinneren wij u graag aan de volgende aandachtspunten.

 • Absoluut verzuim mogelijk te hoog

  Verzuim

  Bij de start van het nieuwe schooljaar ziet u mogelijk een hoger absoluut verzuim in de verzuimrapportages.

 • Schonen verzuim- en vrijstellingenregister

  Verzuim

  In september verwijdert DUO verzuimmeldingen uit het verzuimregister. Daarnaast verwijdert DUO ook vrijstellingen en vervangende leerplicht uit het vrijstellingenregister.

 • Extra doorgeven afwezigheid leerling 18+

  Verzuim

  Als een student van 18 jaar of ouder 5 weken of langer ongeoorloofd afwezig is, dan heeft dit gevolgen voor zijn studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren. De school is dan verplicht om, naast de reguliere verzuimmelding, de afwezigheid van de student via een apart formulier aan DUO door te geven. Dit geldt alleen voor vo-scholieren met een tegemoetkoming scholieren en mbo-studenten met studiefinanciering voor een voltijds beroepsopleiding (bol) op niveau 1 of niveau 2.

 • Omzetting status verzuimmelding bij vrijstelling

  Verzuim

  Verzuimmeldingen die overlap hebben met een vrijstelling van de leerplichtwet worden vanaf nu ingetrokken.

 • Verzuim melden nu ook bij vervangende leerplicht

  Verzuim

  Het melden van verzuim is nu ook mogelijk als er bij een leerling een vervangende leerplicht is geregistreerd door de gemeente.

 • Nieuwe leerweg in RMC-gegevensleveringen

  Verzuim

  In de RMC-gegevensleveringen wordt sinds 3 juni in de kolom 'leertraject' de leerweg 'Overig Onderwijs Deeltijd' (ODT) opgenomen. ODT is nieuwe vorm van Overige Opleidingen (OVO).

 • Vermeld ook contactgegevens leerling bij verzuimmelding

  Verzuim

  Wilt u bij het doorgeven van de verzuimmelding ook (voor zover bekend) het “Telefoonnummer leerling” en “E-mailadres leerling” evenals het “Afwijkend leerling adres” invullen?

 • Vrijstellingen registreren in versie 1 niet meer mogelijk vanaf 1 augustus 2019

  Verzuim

  Vanaf 1 augustus 2019 draait het vrijstellingenregister voor gemeenten alleen op versie 2. Versie 1 is vanaf 1 augustus niet meer beschikbaar.