Verzuim

VSV-effectrapportage

Met de VSV-effectrapportage geeft de RMC-medewerker ieder jaar uiterlijk 15 december de gegevens over voortijdig schoolverlaters en de prestatiesubsidie van het afgelopen schooljaar door.

Inzicht in effect van maatregelen

De VSV-rapportages geven het ministerie van OCW inzicht in het effect van de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters en de prestatiesubsidie. U leest hier meer over op Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017.

VSV-effectrapportage doorgeven

  1. Download het bestand 'VSV-effectrapportage 2018-2019'.
  2. Vul in dit bestand de gevraagde gegevens in.
    • Is uw RMC-regio onderverdeeld in subregio’s? Vul dan voor elke subregio een apart bestand in. De RMC-coördinator is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle gegevens.
    • Wilt u een toelichting opnemen bij een veld dat zich daar niet voor leent? Voeg deze toelichting dan in een Word-bestand als bijlage toe aan de VSV-effectrapportage.
  3. Mail uiterlijk 15 december 2019 de ingevulde 'VSV-effectrapportage 2018-2019' naar vsv-effectrapportage@duo.nl.

Meer informatie

Op Rijksoverheid.nl staan veelgestelde vragen over de VSV-effectrapportage. Voor overige vragen over de leerplichttelling en de VSV-effectrapportage kunt u contact opnemen met de afdeling Ico.