Naar Verzuim

VSV-effectrapportage

De RMC-medewerker levert elk jaar vóór 1 april de VSV-effectrapportage in bij DUO. Deze rapportage bevat gegevens over voortijdig schoolverlaters en de prestatiesubsidie van het afgelopen schooljaar.

Opmaken en inleveren VSV-effectrapportage

  • Beantwoord de vragen uit bijlage 5 Link opent externe pagina van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024 en de vragen die staan in de toelichting Link opent externe pagina van de Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen voor de RMC-functie
  • Is uw RMC-regio verdeeld in subregio’s? Beantwoord dan voor elke subregio apart de vragen. De RMC-coördinator is verantwoordelijk voor het leveren van alle gegevens.
  • Wilt u een toelichting meesturen? Voeg deze dan in een Word-bestand als bijlage toe aan de VSV-effectrapportage.
  • Mail uiterlijk 31 maart 2022 de ingevulde VSV-effectrapportage 2020-2021 naar vsv-effectrapportage@duo.nl.

Inzicht in effect

De VSV-effectrapportages geven het ministerie van OCW inzicht in het effect van de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters en de prestatiesubsidie. U leest hier meer over in de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024 Link opent externe pagina .

Meer informatie

Voor vragen over de leerplichttelling en de VSV-effectrapportage kunt u contact opnemen met het Ico.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee