Verzuim

In het kort

Wat doet de instelling?

 • Verzuim melden

  Als onderwijsinstelling bent u wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden. Er zijn verschillende soorten verzuim.

Wat doet DUO?

 • De verzuimmelding komt bij DUO in het verzuimregister. DUO zorgt dat de melding terechtkomt bij de gemeente waar de leerling woont.
 • DUO zorgt voor verschillende rapportages. Deze rapportages ondersteunen de instelling en de leerplichtambtenaar bij hun werk.

Wat doet de gemeente?

 • Verzuimmelding in behandeling nemen

  Een leerplichtambtenaar van de gemeente haalt de verzuimmelding op uit het verzuimregister. In het LAS, Mijn DUO of administratiepakket kan de instelling zien wat de leerplichtambtenaar doet met de melding.

 • Vrijstellingen vastleggen

  De leerplichtambtenaar legt vrijstellingen en vervangende leerplicht vast in het vrijstellingenregister.

 • VSV-effectrapportage aanleveren

  De RMC-medewerker levert elk jaar uiterlijk op 15 december de VSV-effectrapportage aan bij DUO. Deze rapportage bevat gegevens over voortijdig schoolverlaters en de prestatiesubsidie van het afgelopen schooljaar.

 • Gegevens opvragen bij DUO

  Wilt u gegevens over absoluut verzuim uit de registers van DUO raadplegen? Vraag dan de gegevensleveringen aan.

 • Inhoudelijke vragen stellen

  Hebt u een inhoudelijke vraag over een specifieke leerling? Dan kunt u uw vraag stellen aan DUO.

Wat doet de softwareleverancier?

Als softwareleverancier zorgt u dat dat scholen en gemeenten werken met software die aan de eisen van DUO voldoet. Hiervoor is een geldig veiligheidscertificaat nodig.