Verzuim

De school signaleert dat een leerling ongeoorloofd verzuimt. Daardoor kan de gemeente in actie komen. De leerplichtambtenaar helpt om de leerling zo snel mogelijk weer naar school te laten gaan.

In het kort

Meldingen in het verzuimregister

Verzuimmeldingen komen in het verzuimregister terecht. Scholen en gemeenten kunnen op verschillende manieren verzuim melden of afhandelen.

  • Primair onderwijs: u meldt verzuim via het leerlingadministratiesysteem (LAS).
  • Voortgezet onderwijs of mbo: u geeft verzuim door via uw administratiepakket of via het verzuimloket in Mijn DUO.
  • Gemeente: u kunt verzuimmeldingen ophalen en vrijstellingen doorgeven via uw administratiepakket of via het verzuimloket in Mijn DUO.

Melden verplicht

U bent wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden.

Wat gebeurt er met een melding?

De verzuimmelding komt in het verzuimregister bij DUO. DUO zorgt dat de melding terechtkomt bij de gemeente waar de leerling woont. Vervolgens haalt een leerplichtambtenaar de melding op uit het verzuimregister. Het doel is om de leerling zo snel mogelijk weer naar school te laten gaan. In het LAS, Mijn DUO of administratiepakket is te zien wat de leerplichtambtenaar doet met de melding.