Kalender

Nieuws

Naar Verzuim

Inloggen

Hier kunt u inloggen op Mijn DUO. Ook vindt u hier instructies, handleidingen en aanmeldformulieren.

Mijn DUO

U vindt het verzuimloket in Mijn DUO. Scholen kunnen meldingen doorgeven via het verzuimloket.

Gemeenten kunnen in Mijn DUO vrijstellingen registreren, vervangende leerplicht doorgeven en gegevensleveringen bekijken. Sinds augustus 2020 kunnen gemeenten verzuimmeldingen alleen nog raadplegen en afhandelen via hun administratiepakket.

Handleidingen en aanmeldformulieren

Problemen met inloggen

Oplossingen voor inlogproblemen vindt u op de pagina Problemen met inloggen.