Verzuim

De school signaleert dat een leerling ongeoorloofd verzuimt. Daardoor kan de gemeente in actie komen. De leerplichtambtenaar helpt om de leerling zo snel mogelijk weer naar school te laten gaan.

Gegevenskoppeling en routering

Dubbele registratie voorkomen

Als leerplichtambtenaar kunt u voorkomen dat er dubbele registraties van leerlingen ontstaan. Hebt u van een leerling een burgerservicenummer (bsn) én een onderwijsnummer? Laat deze gegevens dan koppelen in de registers van DUO.

Vragen over leerlingen

Hebt u een inhoudelijke vraag over een specifieke leerling? Stel dan uw vraag op dezelfde manier als waarop u de persoonsgegevens koppelt. Het enige verschil is dat u uw vraag invult in de kolom ‘Opmerking Gemeente/Regio’. DUO plaatst het bestand met het antwoord in Mijn DUO.

Routeren verzuimmeldingen

Als leerplichtambtenaar wilt u verzuimmeldingen en gegevensleveringen van DUO naar een ander e-mailadres laten sturen. Hiervoor gebruikt u de formulieren Alternatieve routering verzuimloket en VSV-verklaring uitbesteding.

Op het formulier Alternatieve routering verzuimloket kunt u per soort leerling kiezen waar de melding moet binnenkomen. Vul op dit formulier altijd 3 instanties en e-mailadressen in, ook als u 2 verschillende soorten meldingen naar hetzelfde adres wilt laten sturen.