Verzuim

Gegevenskoppeling en routering

Dubbele registratie voorkomen

Als leerplichtambtenaar kunt u voorkomen dat er dubbele registraties van leerlingen ontstaan. Hebt u van een leerling een burgerservicenummer (bsn) én een onderwijsnummer? Laat deze gegevens dan koppelen in de registers van DUO.

Vragen over leerlingen

Hebt u een inhoudelijke vraag over een specifieke leerling? Stel dan uw vraag op dezelfde manier als waarop u de persoonsgegevens koppelt. Het enige verschil is dat u uw vraag invult in de kolom ‘Opmerking Gemeente/Regio’. DUO plaatst het bestand met het antwoord in Mijn DUO.

Routeren verzuimmeldingen

Als leerplichtambtenaar wilt u verzuimmeldingen en gegevensleveringen van DUO naar een ander e-mailadres laten sturen. Hiervoor gebruikt u de formulieren Alternatieve routering verzuimloket en Verklaring gegevensverstrekking aan verwerker.

Op het formulier Alternatieve routering verzuimloket kunt u per soort leerling kiezen waar de melding moet binnenkomen. Vul op dit formulier altijd 3 instanties en e-mailadressen in, ook als u 2 verschillende soorten meldingen naar hetzelfde adres wilt laten sturen.