Verzuim

De school signaleert dat een leerling ongeoorloofd verzuimt. Daardoor kan de gemeente in actie komen. De leerplichtambtenaar helpt om de leerling zo snel mogelijk weer naar school te laten gaan.

Leerplichttelling

Leerplichtambtenaren moeten elk jaar in oktober de verzuimgegevens van het afgelopen schooljaar doorgeven. Het gaat om de leer- en kwalificatieplichtige leerlingen. Het ministerie van OCW gebruikt deze gegevens om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen.

Formulier beschikbaar

Het formulier 2018-2019 is beschikbaar. Gebruikt u een nieuwe versie van Excel? Download dan het formulier in xlsm.

Uiterlijk vrijdag 11 oktober 2019 moet het formulier zijn geretourneerd. 

Leerplichttelling doorgeven

  1. Lees de informatie in de e-mail die DUO in augustus 2019 heeft gestuurd naar de contactpersonen.
  2. Download het formulier Leerplichttelling en vul de gevraagde gegevens in.
    • Raadpleeg eventueel de Werkinstructie formulier leerplichttelling.
  3. Mail het formulier uiterlijk 11 oktober 2019 naar leerplichttelling@duo.nl.