Verzuim

Leerplichttelling

Leerplichtambtenaren moeten elk jaar in oktober de verzuimgegevens van het afgelopen schooljaar doorgeven. Het gaat om de leer- en kwalificatieplichtige leerlingen. Het ministerie van OCW gebruikt deze gegevens om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen.

Formulier beschikbaar

Het formulier 2018-2019 is beschikbaar. Gebruikt u een nieuwe versie van Excel? Download dan het formulier in xlsm.

Uiterlijk vrijdag 11 oktober 2019 moet het formulier zijn geretourneerd. 

Leerplichttelling doorgeven

  1. Lees de informatie in de e-mail die DUO in augustus 2019 heeft gestuurd naar de contactpersonen.
  2. Download het formulier Leerplichttelling en vul de gevraagde gegevens in.
    • Raadpleeg eventueel de Werkinstructie formulier leerplichttelling.
  3. Mail het formulier uiterlijk 11 oktober 2019 naar leerplichttelling@duo.nl.