Naar Middelbaar beroepsonderwijs

Voortijdig schoolverlaten

Dashboard

Voortijdig schoolverlaten

DashboardLink opent externe pagina

Het dashboard 'Voortijdig schoolverlaten' geeft inzicht in de belangrijkste trends van voortijdig schoolverlaten (vsv) van de afgelopen 5 schooljaren. Deze trends zijn zowel landelijk als per RMC-regio of onderwijsinstelling weergegeven. 

Achtergrond

De doelstelling van het huidige kabinet is om het aantal nieuwe vsv'ers verder terug te dringen tot landelijk 20.000 en (extra) aandacht te besteden aan de positie van vsv’ers op de arbeidsmarkt. Zie ook Aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv) | Voortijdig schoolverlaten (vsv) | Rijksoverheid.nl Link opent externe pagina

  • Update

    2x per jaar

  • Publicatiedatum

    2 november 2022

Gegevens vindt u ook in de vsv-portal.

Nieuwe dashboards

Het dashboard 'Jongeren in een kwetsbare positie (RMC en onderwijsinstellingen)' is in ontwikkeling.  

Factsheets Voortijdig schoolverlaten

Vanaf het najaar van 2022 vervangt het Dashboard Voortijdig schoolverlaten de factsheets. De bestaande factsheets blijven beschikbaar tot 01-01-2024.
DUO publiceert geen factsheets meer met cijfers over de nieuwe schooljaren.