Naar Middelbaar beroepsonderwijs

Voortijdig schoolverlaten en Jongeren in een kwetsbare positie

Dashboard Voortijdig schoolverlaten

Dit dashboard geeft inzicht in de belangrijkste trends van voortijdig schoolverlaten (vsv) van de afgelopen 5 schooljaren. Deze trends zijn zowel landelijk als per RMC-regio of onderwijsinstelling weergegeven. 

Dashboard Jongeren in een kwetsbare positie

Dit dashboard geeft inzicht in de door- en uitstroomrichtingen en daginvulling van jongeren in een kwetsbare positie. Jongeren in een kwetsbare positie zijn jongeren die uitstromen uit het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo-basis en entree naar vervolgonderwijs, werk of dagbesteding.

Factsheets Voortijdig schoolverlaten en Jongeren in een kwetsbare positie

De Dashboards Voortijdig schoolverlaten en Jongeren in een kwetsbare positie vervangen de factsheets. De factsheets blijven beschikbaar bij Factsheets Voortijdig schoolverlaten en Jongeren in een kwetsbare positie tot 1 januari 2024.

DUO publiceert geen factsheets meer met cijfers over de nieuwe schooljaren.

DashboardLink opent externe pagina

  • Update

    2x per jaar

  • Publicatiedatum

    3 april 2023