Naar Home

Middelbaar beroepsonderwijs

 • Adressen

  Adressen van instellingen en besturen mbo

 • Studenten

  Studenten per instelling, per type mbo, per sector, nieuwe instromende studenten, prognoses

 • Personeel

  In aantal personen, in fte, in leerling-leraarratio's

 • Indicatoren

  Gegevens voor een geïntegreerd jaardocument, jaarresultaat, diplomaresultaat, percentage nieuwe vsv’ers, financiële kengetallen

 • Kwaliteitsafspraken

  Gegevens van DUO, van de MBO Raad en van het CBS voor Kwaliteitsafspraken 2019-2022 en 2024-2027

 • Erkende opleidingen

  Beroepsopleidingen erkend door het ministerie van OCW, bijbehorende opleidings- en exameninstellingen

 • Certificaten

  Uitgereikte certificaten over een reeks jaren.