Naar Personeel

Aanvragen erkenning bekwaamheid

Geen lerarenopleiding

Geeft een van uw leraren les in een vak waarvoor hij niet bevoegd is? Dan moet hij zo snel mogelijk de vereiste bevoegdheid halen. Maar voor sommige vakken bestaat geen lerarenopleiding die opleidt tot een lesbevoegdheid. In dat geval kunt u erkenning aanvragen van de bekwaamheid van de leraar.

In de beleidsregel Link opent externe pagina vindt u meer informatie over erkenning van bekwaamheid.

Voorwaarden

 • De leraar geeft les in een niet-schooleigen vak.
 • De leraar geeft gemiddeld minimaal 4 uur per week les in het vak.
 • Er is geen opleiding die opleidt tot een lesbevoegdheid in het vak.
 • De leraar is aantoonbaar vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch-didactisch bekwaam.

Een niet-schooleigen vak is een algemeen gebruikelijk vak waarvan de overheid de omvang en de inhoud bepaalt. Voor een niet-schooleigen vak is een landelijk examenprogramma vastgesteld.

Wat moet u doen?

 1. Lees de beleidsregel. Controleer in de tabel bekwaamheidserkenning van de beleidsregel of de leraar aan de voorwaarden voor een gesloten aanvraag voldoet.
 2. Is geen van de situaties in de tabel van toepassing? Dan kunt u een open aanvraag indienen. U moet dan aangeven waarom de leraar volgens u toch voldoet aan de voorwaarden.
 3. Verzamel alle bewijsstukken:
  • het schoolplan
  • een verklaring van het bestuur dat de leraar pedagogisch-didactisch bekwaam is.
  • Voldoet de leraar aan een situatie uit de tabel bekwaamheidserkenning? Verzamel dan ook de bewijsstukken die daarbij vermeld staan.
  • Voldoet de leraar niet aan een situatie uit de tabel bekwaamheidserkenning? Verzamel dan alle bewijsstukken waaruit blijkt dat de leraar vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch-didactisch bekwaam is.
 4. Vul het formulier Ontheffing eisen benoembaarheid of erkenning bekwaamheid in en voeg de bewijsstukken toe. Stuur het naar DUO.

Beleidsregel Link opent externe pagina

Bestaat er wel een lerarenopleiding voor het vak? Maar is het voor de leraar niet mogelijk om deze opleiding te volgen? Dan kunt u mogelijk ontheffing aanvragen van de eisen voor benoembaarheid.

BES-eilanden

Ook scholen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen erkenning van de bekwaamheid aanvragen voor een leraar. De voorwaarden zijn dezelfde als voor aanvragen uit de rest van Nederland. U kunt hetzelfde formulier gebruiken.

Als uw aanvraag wordt toegekend

Wordt uw aanvraag toegekend, dan is de leraar voortaan bevoegd voor het bewuste vak.

Contact

Als u vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Diplomadiensten: 050 599 77 78 (09.00-12.00 uur). Of stuur een e-mail naar diplomadiensten@duo.nl.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee