Naar Personeel

Aanvragen ontheffing eisen benoembaarheid

Onbevoegd voor de klas

Geeft een van uw leraren les in een vak waarvoor hij niet bevoegd is? Dan moet hij zo snel mogelijk de vereiste bevoegdheid halen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u hiervoor ontheffing aanvragen: de ontheffing eisen benoembaarheid of ontheffing benoembaarheidsvereisten. In de beleidsregel Link opent externe pagina  staat hierover uitleg.

Voorwaarden

 • De leraar geeft gemiddeld minimaal 4 uur per week les in het vak.
 • De leraar is buitengewoon bekwaam. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een uitzonderlijke prestatie op zijn vakgebied.
 • Er is sprake van een bijzonder geval: een blijvende, uitzonderlijke situatie waardoor de leraar zijn bevoegdheid niet kan halen, of waardoor het onredelijk is dit van hem te vragen.

Aanvragen

 1. Controleer in de ontheffingstabel van de beleidsregel Link opent externe pagina of de leraar aan de voorwaarden voor een gesloten aanvraag voldoet.
 2. Is geen van de situaties in de tabel van toepassing? Dan kunt u een open aanvraag indienen. U moet dan aangeven waarom de leraar volgens u toch voldoet aan de voorwaarden.
 3. Verzamel alle bewijsstukken:
  • schoolplan
  • verklaring van het bestuur dat de leraar pedagogisch-didactisch bekwaam is
  • Voldoet de leraar aan een situatie uit de ontheffingstabel? Verzamel dan ook de bewijsstukken die daarbij vermeld staan.
  • Voldoet de leraar niet aan een situatie uit de ontheffingstabel? Verzamel dan bewijsstukken die aantonen dat de leraar buitengewoon bekwaam is én dat er sprake is van een bijzonder geval.
 4. Vul het formulier Ontheffing eisen benoembaarheid of erkenning bekwaamheid in en voeg de bewijsstukken toe. Stuur het naar DUO.

Geeft de leraar les in een niet-schooleigen vak waarvoor er geen lerarenopleiding is? Dan kunt u mogelijk erkenning van bekwaamheid aanvragen.

BES-eilanden

Scholen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen ook ontheffing aanvragen van de eisen voor benoembaarheid. Zij kunnen hetzelfde formulier gebruiken. De voorwaarden zijn dezelfde.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via diplomadiensten@duo.nl. Stuur eventueel een scan of foto mee van het diploma.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 77 78 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee