Examenresultaten uitwisselen

Elk jaar moeten vo-scholen de resultaten van de schoolexamens (SE) en centrale examens (CE) aan DUO doorgeven. Dit doet u door een bestand te uploaden in Mijn DUO.

Op tijd beginnen

De examenresultaten die u doorgeeft, worden vastgelegd in het Basisregister Onderwijs (BRON). Vanuit dit register worden de gegevens gedeeld met onder andere de Inspectie van het Onderwijs en het CBS. De CE-cijfers moeten binnen 2 weken na het vaststellen van de uitslag in BRON staan. Voor de SE-cijfers is de deadline 28 april 2019. U kunt al eerder beginnen met het aanleveren van de SE-cijfers. Hierdoor krijgt u eerder een terugkoppeling als er iets niet klopt, waardoor u meer tijd heeft om fouten te herstellen.

Wat moet u doen?

  1. Voor u kunt uitwisselen moet BRON moet u zich eerst aanmelden met het formulier Aanmelding Mijn DUO.
  2. Maak in uw LAS een aanleverbestand met de examenresultaten aan.
  3. Log in op Mijn DUO en zet het aanleverbestand klaar. DUO controleert en koppelt terug.
  4. Raadpleeg de signaalcodezoeker bij attentie- of afkeursignalen in de terugkoppeling.

Controleren met een foto

Als u wilt controleren of de juiste gegevens in BRON staan, kunt u een actuele foto aanvragen. Vraag de foto aan met als peildatum 1 oktober van het huidige kalenderjaar.

Dashboard

Hier vindt u de handleiding voor het dashboard examens

Elementcodes en vaktabel

De element- en vakcodes vindt u in de regeling elementcodetabel VO.

Deadline niet haalbaar

Als u de examenresultaten niet op tijd in BRON geregistreerd krijgt, kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Onderwijs. DUO zoekt dan met u naar een oplossing.