Examenresultaten uitwisselen

Elk jaar moeten vo-scholen de resultaten van de schoolexamens (SE) en centrale examens (CE) uitwisselen met BRON.

Op tijd beginnen

De CE-cijfers en de uitslag moeten binnen 2 weken na het vaststellen van de uitslag in BRON staan. Voor de SE-cijfers is de deadline 28 april 2019. Maar u kunt al eerder beginnen met het uitwisselen van de SE-cijfers. U krijgt dan eerder een terugkoppeling als er iets niet klopt, waardoor u meer tijd hebt om eventuele fouten te herstellen.

Wat moet u doen?

  1. Wissel de examenresultaten via uw leerlingenadministratiesysteem (LAS) uit met BRON.
  2. Controleer de terugkoppelingen in uw LAS. Pas eventueel de gegevens aan en wissel ze opnieuw uit met BRON.
  3. Controleer op het dashboard in Mijn DUO of het aantal leerlingen met examenresultaten klopt.

Controleren

Wilt u controleren of de juiste gegevens in BRON staan? Kijk dan in het leerlingdossier in Mijn DUO. U ziet op het tabblad Examenresultaten de gegevens zoals ze in BRON staan. Ook ziet u op het dashboard in Mijn DUO het totaal aantal leerlingen met examenresultaten in BRON.

Wat gebeurt er met de gegevens?

De uitgewisselde examenresultaten worden vastgelegd in het Basisregister Onderwijs (BRON). Vanuit dit register worden de gegevens gedeeld met onder andere de Inspectie van het Onderwijs en het CBS.

Elementcodes en vakcodes

De element- en vakcodes vindt u in de regeling elementcodetabel VO.

Programma's van eisen

In de volgende programma’s van eisen wordt de controle op de slaag- zakregeling  beschreven.

Deadline niet haalbaar

Lukt het niet om de examenresultaten op tijd te registreren in BRON? Neem dan eerst contact op met de Inspectie van het Onderwijs. Neem daarna contact op met DUO en informeer ons over de beslissing van de inspectie.