Naar Examens

Examenresultaten uitwisselen

Elk jaar moeten vo-scholen de resultaten van de schoolexamens (SE) en centrale examens (CE) uitwisselen met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). De CE-cijfers en de uitslag moeten binnen 2 weken na het vaststellen van de uitslag in ROD staan. Voor de SE-cijfers is de deadline 4 mei 2024. Maar u kunt al eerder beginnen met het uitwisselen van de SE-cijfers. U krijgt dan eerder een terugkoppeling als er iets niet klopt, waardoor u meer tijd hebt om eventuele fouten te herstellen.

Flexibele en digitale examens bb en kb

Doet een leerling flexibel en digitaal examen op bb of kb? Eventuele schoolexamencijfers van deze leerling moeten uiterlijk 10 dagen voor afname van het centraal examen in ROD staan.

Beroepsgericht profielvak en beroepsgerichte keuzevakken

De afnametermijn voor de beroepsgerichte keuzevakken is uiterlijk 27 mei 2024.
De afnametermijn voor de beroepsgerichte profielvakken is uiterlijk 19 juli 2024.

Deze cijfers moeten uiterlijk tegelijk met het doorgeven van de uitslag, aan ROD worden geleverd. Uiteraard mag het eerder.

Wat moet u doen?

  1. Wissel de examenresultaten via uw leerlingenadministratiesysteem (LAS) uit met ROD.
  2. Controleer de terugkoppelingen in uw LAS. Pas eventueel de gegevens aan en wissel ze opnieuw uit met ROD.
  3. Controleer op het dashboard in Mijn DUO of het aantal leerlingen met examenresultaten klopt. Dit bestand wordt elke maandag geplaatst op Mijn DUO.

De erkende opleidingscodes (voorheen elementcodes) en vakcodes vindt u in de opleidingscodetabel Link opent externe pagina .

Controleren

Wilt u controleren of de juiste gegevens in ROD staan? Kijk dan in het leerlingdossier in Mijn DUO. U ziet op het tabblad Examenresultaten de gegevens zoals ze in ROD staan. Ook ziet u op het dashboard in Mijn DUO het totaal aantal leerlingen met examenresultaten in ROD.

Wat gebeurt er met de gegevens?

De uitgewisselde examenresultaten worden vastgelegd in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Vanuit dit register worden de gegevens gedeeld met onder andere de Inspectie van het Onderwijs en het CBS.

Onderwijsaanbieder

Registreer ook de onderwijsaanbieder als u de examenresultaten van de leerling uitwisselt. De onderwijsaanbieder is opgenomen in Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO).

Programma's van eisen

In de volgende programma’s van eisen wordt de controle op de slaag- zakregeling  beschreven.

Deadline niet haalbaar

Lukt het niet om de examenresultaten op tijd te registreren in ROD? En komt dit door overmacht zoals ziekte van de leerling of systeemproblemen? Meld dit dan bij de helpdesk ROD. Is er een andere reden waardoor u de deadline niet kunt halen, neem dan contact op met het Examenloket

Diploma pro

Voor leerlingen in het praktijkonderwijs, kunt u het pro-diploma registreren in ROD. Dit geldt voor diploma's die behaald zijn ná 1 januari 2023. Deze diploma's worden dan opgenomen in Mijn diploma’s. Wissel deze diplomadata uit met ROD.

Diploma's behaald vóór deze datum mag u niet registreren ivm wetgeving.

Contact ROD vo

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ipo@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 3 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 90 00 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee