Naar Bekostiging en subsidies

Bekostiging (voortgezet) speciaal onderwijs

  1. In het kort
  2. Bekostiging teldatum 1 oktober
  3. Bekostiging teldatum 1 februari

In het kort

Vanaf 1 januari 2023 gaat de vereenvoudiging bekostiging van het primair onderwijs van start. Ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 1, 2, 3 en 4) gaan over op deze nieuwe manier van bekostigen.

Uitleg clusters
Cluster 1: onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen met deze handicap.
 
Cluster 2: onderwijs aan dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden dan wel meervoudig gehandicapte kinderen met een van deze handicaps.
 
Cluster 3: onderwijs aan langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, lichamelijk gehandicapte kinderen en zeer moeilijk lerende kinderen én meervoudig gehandicapte kinderen met een van deze handicaps.
 
Cluster 4: onderwijs aan langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap, zeer moeilijk opvoedbare kinderen en kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten.

Dit verandert er per 1 januari 2023:

  • De teldatum verandert van 1 oktober naar 1 februari. 
  • We stappen over van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging. 
  • Er zijn geen aparte budgetten meer voor personele en materiële bekostiging.
  • De basisbekostiging bestaat uit een bedrag per leerling en een bedrag per school. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in leerlingen jonger dan 8 jaar en leerlingen van 8 jaar en ouder.
  • De bijzondere bekostiging noemen we vanaf dat moment ‘aanvullende bekostiging'.

Schooljaarbekostiging 2022-2023

Scholen ontvangen van de schooljaarbekostiging 2022-2023, de bekostiging voor 5 maanden (augustus 2022 t/m december 2022). Dit is nog op basis van teldatum 1 oktober 2021.

Kalenderjaarbekostiging 2023

Voor de kalenderjaarbekostiging in 2023 (januari 2023 t/m december 2023) gebruikt DUO de gegevens van teldatum 1 februari 2022. Deze gegevens kon u uiterlijk op 8 april 2022 tot 18.00 uur vastleggen in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD).

Bijzondere bekostiging

Naast basisbekostiging kunnen scholen ook bijzondere bekostiging ontvangen. Bij Bijzondere bekostiging leest u hier meer over. 

Vanaf 1 januari 2023 verandert de term 'bijzondere bekostiging' in ‘aanvullende bekostiging'.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee