In het kort

Het (voortgezet) speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben. Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) bestaat uit 4 clusters:

Clusters 1 tot en met 4
Cluster 1: onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen met deze handicap.
 
Cluster 2: onderwijs aan dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden dan wel meervoudig gehandicapte kinderen met een van deze handicaps.
 
Cluster 3: onderwijs aan langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, lichamelijk gehandicapte kinderen en zeer moeilijk lerende kinderen én meervoudig gehandicapte kinderen met een van deze handicaps.
 
Cluster 4: onderwijs aan langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap, zeer moeilijk opvoedbare kinderen en kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten.

Dit verandert er vanaf 1 januari 2023:

Vanaf 1 januari start de vereenvoudiging bekostiging voor het primair onderwijs. Ook (v)so-scholen gaan over op deze nieuwe manier van bekostigen:
 
  • De teldatum verandert van 1 oktober naar 1 februari. 
  • We stappen over van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging. 
  • De budgetten voor personele en materiële bekostiging zijn samengevoegd.
  • Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in leerlingen jonger dan 8 jaar (onderbouw) en leerlingen van 8 jaar en ouder (bovenbouw).
  • De bijzondere bekostiging noemen we vanaf dat moment ‘aanvullende bekostiging' en de aanvullende bekostiging wordt ‘extra bekostiging’.

Vanaf dat moment bestaat de bekostiging voor (v)so-scholen uit:

Basisbekostiging

U ontvangt de basisbekostiging automatisch. DUO kijkt naar het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen dat een school op 1 februari heeft geregistreerd in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). 

Aanvullende bekostiging

U vraagt aanvullende bekostiging zelf aan.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee