Naar Primair onderwijs

Stichten en opheffen

Oprichten, instellingsgegevens wijzigen, fuseren besturen, fuseren, aanvragen nevenvestiging so en vso, en opheffen van een school.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.