Naar Stichten en opheffen

Instandhouding basisonderwijs

DUO stuurt ieder jaar in december brieven aan schoolbesturen van te kleine basisscholen. Hebt u 3 achtereenvolgende schooljaren minder leerlingen dan de opheffingsnorm voor die gemeente of dat deel van de gemeente? Dan hebt u die brief ook gehad.

Volgens de wet eindigt de bekostiging aan het einde van die 3 schooljaren. U kunt verzoeken om de school niet te sluiten, met het formulier dat u bij de brief heeft ontvangen.

Verzoek instandhouding

Het schoolbestuur kan om instandhouding van de school verzoeken, als de school aan 1 van de criteria daarvoor voldoet.

Criteria instandhouding

Er zijn 5 criteria om een te kleine school te laten blijven:

 • de gemiddelde schoolgrootte
 • de school is de enige van de richting binnen vijf kilometer en telt tenminste 50 leerlingen
 • de school is de enige openbare basisschool binnen 10 kilometer over de weg gemeten en er is behoefte aan de school
 • discretionaire bevoegdheid
 • bijzondere gevallen

Verzoek indienen

 1. Dien een verzoek om instandhouding in. Gebruik het formulier bij de brief, die u in december kreeg.
 2. Geef aan op welke wettelijke grond uw bestuur de school in stand wil houden.
 3. Stuur het formulier vóór 1 februari naar DUO.

Indienen voor 1 februari

U moet het verzoek om instandhouding voor 1 februari indienen. Verzoeken na 1 februari wijzen we af.

In de Wet op het primair onderwijs staan drie belangrijke datums:

 1. Vóór 1 januari meldt de minister aan schoolbesturen als een basisschool te klein is.
 2. Vóór 1 februari dient het schoolbestuur een verzoek in om instandhouding.
 3. Vóór 1 mei beslist de minister op het verzoek.

Voor nevenvestigingen van basisscholen geldt hetzelfde. Maar voor een nevenvestiging moeten besturen ieder jaar een verzoek om instandhouding indienen, ongeacht het aantal leerlingen.

Regelgeving

Meer informatie over de criteria, zie artikel 139 Link opent externe pagina  en verder Wet op het primair onderwijs.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee