Maak aanvraag compleet en verstuur

Maak uw aanvraag compleet en verstuur deze vóór 1 november. Vanaf het melden van het initiatief kunt u documenten toevoegen.

U hebt tot en met 31 oktober de tijd om alle verplichte documenten toe te voegen aan uw initiatief en om uw complete aanvraag in te dienen in Mijn DUO.

Verplichte documenten bij uw aanvraag

  • Bewijzen van uitnodigingen voor een gesprek aan de gemeente waar u zich wilt vestigen, de andere schoolbesturen in het voedingsgebied van uw initiatief en het samenwerkingsverband waar u bij aan gaat sluiten.
  • De berekening van de belangstellingsmeting. Uw initiatief moet voldoen aan de stichtingsnorm.
  • Een beschrijving van hoe u wilt voldoen aan de 6 deugdelijkheidseisen en 9 overige kwaliteitseisen waarop de Inspectie van het Onderwijs uw aanvraag beoordeelt. Bekijk hiervoor de pagina Beoordelen van uw aanvraag.
  • Informatie over de overige elementen van kwaliteit waarover de Inspectie van het Onderwijs met u het gesprek kan voeren.
  • De statuten van de rechtspersoon die de aanvragen doet.
  • Het (digitaal) gewaarmerkt uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel.
  • Een kopie van de Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) van de bestuurders en de leden van het intern toezicht. Bekijk Regel toegang tot Mijn DUO voor het aanvragen en meer informatie over de VOG.
  • Een beschrijving van het onderwijskundig concept van de school (max. 2000 tekens). Deze beschrijving komt niet op DUO.nl. Het is een toelichting aan DUO en de Inspectie van het Onderwijs over uw initiatief. De strekking mag niet verschillen met de eerdere tekst over uw school, die u hebt opgegeven bij het melden van uw initiatief.
  • Deze beschrijving is niet nodig voor het splitsen en verzelfstandigen van scholen.  

Aanvraag versturen

Uw aanvraag moet u zelf uiterlijk 31 oktober versturen. Dit gebeurt niet automatisch. 

Per post krijgt de contactpersoon van een nieuw bestuur een ontvangstbevestiging met een referentienummer van de aanvraag.

Een bestaand bestuur krijgt de ontvangstbevestiging op het in RIO bekende adres. 

Stuur de originele VOG's per post

Een kopie van de VOG’s moet u uploaden in Mijn DUO. De VOG mag op het moment dat u de aanvraag indient, niet ouder zijn dan 6 maanden. Als de VOG er niet bijzit, dan wordt de aanvraag afgewezen. 

Nadat u de aanvraag hebt ingediend, stuurt u de originele VOG’s naar DUO:

Dienst Uitvoering Onderwijs
T.a.v. MRvNS
Postbus 30205
2500 GE Den Haag
NEDERLAND

U krijgt geen ontvangstbevestiging. DUO archiveert de originele VOG's.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 11 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. 

Terugbelverzoek

Hebt u na 13.00 uur een vraag? Mail dan naar ico@duo.nl en zet bij het onderwerp: terugbelverzoek. Vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer en eventueel instellingscode. We bellen u vandaag of de volgende werkdag terug.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee