Naar Stichten en opheffen

School opheffen

U wilt of moet een basisschool of een nevenvestiging van een basisschool opheffen.

Vrijwillige opheffing

Besluit u als schoolbestuur zelf om een basisschool op te heffen? Het opheffen van een school of nevenvestiging gebeurt in de regel per 1 augustus. Bij het opheffen van een school vervalt de instellingscode (voorheen BRIN-nummer).

Verplichte opheffing

Gaat het om een gedwongen sluiting van de school, dan is er eerst een procedure geweest. De minister stelde vast dat de school te weinig leerlingen had. Hierop volgde een beschikking van de minister dat de bekostiging wordt beëindigd. Het opheffen van de school als gevolg van een besluit van de minister gebeurt altijd per 1 augustus. De instellingscode (voorheen BRIN-nummer) van de school vervalt.

Neem altijd eerst contact op met uw softwareleverancier om te informeren wat u precies moet doen in uw leerlingenadministratiesysteem.

Wat moet u doen?

  1. Vul op een BRIN-mutatieformulier in per wanneer de school wordt opgeheven. Hebt u geen formulier meer? Dan kunt u het krijgen bij uw administratiekantoor.
    Stuur het formulier naar DUO, Postbus 30205, 2500 GE Den Haag.
  2. Is er sprake van een fusie? Beoordeel dan altijd of er een fusietoets nodig is. Vermeld de instellingscode (voorheen BRIN-nummer) van de school waarmee wordt samengevoegd.
  3. Neem contact op met uw softwareleverancier om te informeren wat u precies moet doen in uw leerlingenadministratiesysteem.
  4. Schrijf alle leerlingen van de te vervallen instellingscode (voorheen BRIN-nummer) per 31 juli uit. Overleg met uw softwareleverancier of u hier al voor 31 juli mee kunt beginnen.
  5. Hebt u een nevenvestiging en gaan de leerlingen na de opheffing onderwijs volgen op een andere vestiging? Dan schrijft u per 1 augustus alle leerlingen in op de andere vestiging.
  6. Verwerk vóór 1 augustus alle terugkoppelingen in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS) en los de dubbele inschrijvingen op.

Een nieuw BRIN-mutatieformulier kunt u opvragen via briweb@duo.nl.

Controleren uitschrijvingen

Wilt u controleren of alle leerlingen per 1 augustus zijn uitgeschreven onder de vervallen instellingscode (voorheen BRIN-nummer) of het vestigingsvolgnummer? Vraag dan in uw LAS een registratieoverzicht op met peildatum 1 augustus. Het registratieoverzicht op die datum moet leeg zijn.

Uitschrijven lukt niet meer

Is uw school opgeheven, en hebt u niet alle leerlingen uitgeschreven? Soms is het niet meer mogelijk om gegevens uit te wisselen met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON) voor de opgeheven school. In dat geval kunt u DUO verzoeken de leerlingen voor u uit te schrijven. Dit doet u met het formulier 'Verzoek handmatige uitschrijving', verwijdering van een inschrijving of ophalen terugkoppelingen door DUO bij opgeheven scholen.

Aanleverpunt opheffen

Als het aanleverpunt van de opgeheven nevenvestiging wordt beëindigd, dan moet u dit doorgeven aan DUO. Dit doet u via het contactformulier in Mijn BRON.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee