Dashboards Samenwerkingsverbanden

De nieuwe Dashboards geven u informatie over de leerlingen van uw samenwerkingsverband. In Dashboard 1a en 1b staat informatie die de bekostiging bepaalt voor uw samenwerkingsverband. U vindt ze in Mijn DUO.

Dashboards Samenwerkingsverbanden vervangen de Kijkglazen. In de Dashboards kunnen samenwerkingsverbanden makkelijk en snel actuele informatie zien. De Kijkglazen van de afgelopen jaren blijven de komende tijd beschikbaar in Mijn DUO.

Planning en inhoud

De Dashboards Samenwerkingsverbanden zijn dit jaar helaas later beschikbaar en minder compleet dan vooraf is gecommuniceerd. Dit komt door problemen met de leerlingentelling en de daaropvolgende toekenning van bekostigingsstatussen. 

Waar kunnen fouten zitten?

Bij de Dashboards kunnen op dit moment een aantal fouten zitten bij de telling en bekostigingsstatus. Het gaat om de volgende 3:

  • Bij sommige residentiële leerlingen is door DUO een nog geldend toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan de inschrijving gekoppeld. Ook als dit bij de inschrijving door het bestuur bewust niet is gedaan.
  • Soms zijn er samenwerkingsverbanden onterecht wel of niet aan een bepaalde inschrijving gekoppeld.
  • Er kunnen ‘leerlingen in gesloten inrichtingen’ in staan. Dit is het geval als scholen in ROD per ongeluk een verkeerd kenmerk aan de leerlingen hebben gekoppeld (IJH in plaats van GJI of JJI).
Vernieuwd dashboard

Bovenstaande fouten heeft DUO per individuele inschrijving in beeld. We zijn druk bezig deze op te lossen. DUO verwacht dat een vernieuwd dashboard in de eerste 4 maanden van 2023 beschikbaar komt.

Dashboard 1

Dashboard 1 is gepubliceerd, maar nog zonder handleiding. De informatie is ook alleen te bekijken door de csv-bestanden te downloaden. Helaas is het nog niet mogelijk om gegevens direct op de website te bekijken.

Doorontwikkeling en planning

DUO ontving feedback dat de namen van enkele bestanden onduidelijk zijn. DUO verbetert dit in de eerste helft van 2023.

Dashboard 2

Dashboard 2 is nog niet beschikbaar. Hier vindt u straks alle inschrijvingen van het so/vso/sbo in. Dus ook inschrijvingen waarvoor uw samenwerkingsverband géén bekostiging ontvangt.

Planning

DUO verwacht dat deze in de eerste maanden van 2023 beschikbaar komt.

Kijkglas 3

Kijkglas 3 (over de groei tussen 1 oktober 2021 en 1 februari 2022) is in april 2022 gepubliceerd, maar het is erna teruggetrokken omdat er fouten in zaten.

In september 2022 is dit Kijkglas opnieuw gepubliceerd. Hier zaten nog steeds fouten in. Dit komt door de onduidelijkheid rond de telling en vaststelling van de bekostigingsstatus per 1 februari 2022. Dit is door DUO gecommuniceerd.

Planning:

DUO verwacht de goede versie van Kijkglas 3 in de eerste maanden van 2023 opnieuw te publiceren.

Wat vindt u in de Dashboards?

De Dashboards laten de actuele stand zien. Dat zijn de gegevens zoals die op het moment van bekijken in het systeem van DUO geregistreerd staan.

Dashboard samenwerkingsverbanden 1a

Bekijk hierin het aantal leerlingen dat meetelt voor de bekostiging van uw samenwerkingsverband. 

Dashboard samenwerkingsverbanden 1b

Bekijk hierin de gegevens van bekostigde individuele leerlingen van uw samenwerkingsverband. Het laat alleen de gegevens zien die belangrijk zijn voor de bekostiging.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee